Zápis do 1. tříd na školní rok 2019/20

Zápis do 1. tříd proběhl na Masarykově základní škole ve čtvrtek dubna 2019 a to ve všech třídách 1. stupně. K zápisu se svými rodiči přišlo 59 dětí, které do konce srpna dovrší šest let věku. Do 1. třídy bylo přijato 44 žáků, z toho 30 chlapců a pouze 14 dívek.Ne všechny děti, které přišly k zápisu, ale do první třídy nastoupí. Pro 15 dětí žádají rodiče odložení školní docházky. Pro žáky s odkladem byla v naší škole zřízena přípravná třída. Do ní od září pravděpodobně nastoupí 13 dětí, čímž bude kapacita přípravné třídy téměř naplněna.