Zápis do 1. třídy a přípravné třídy

Zápis bude probíhat koncem dubna. Všechny potřebné informace budou vyvěšeny na našem webu, facebooku a v mateřské škole na konci března.