Zápis do prvních tříd

Ve čtvrtek 28. dubna se uskutečnil ve škole zápis dětí do prvních tříd. Děti začaly  přicházet do školy v doprovodu svých rodičů od čtrnácté hodiny  a bylo pro ně připraveno osm upravených učeben. Děti se paní učitelce představily a pak předvedly svoje dovednosti při práci s nůžkami, při poznávání tvarů a barev. Ukázaly, jestli umí vytleskávat slova po slabikách, zazpívat písničku nebo přednést básničku.
Celkem bylo do prvních tříd přijato 48 dětí a dalších 15 dětí nastoupí do přípravné třídy.

seznam přijatých žáků podle registračních čísel