Život v nesvobodě

Ve čtvrtek 14. září přijela na besedu mezi žáky 8. a 9. tříd paní Sosnarová, která prožila po 2. světové válce 19 let v gulagu na Sibiři.
Až v 60. letech se podařilo jí i její sestře vrátit se zpět do tehdejšího Československa.
Děvčata a chlapci tak měli možnost slyšet svědectví ženy, která má stále i přes těžký životní úděl sílu podělit se o své zážitky a upozornit tak na nebezpečí totalitního režimu.