2. A

 

Školní rok 2022/2023

VENKU, VE ŠKOLE, V DIVADLE

TV S TRENÉRY

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

 

 

 

Školní rok 2021/2022

 

TO JSME MY

ČERVEN

Vláček u Išů, MDD, pasování na čtenáře, výlet, Den zdraví, olympiáda, koupání

KVĚTEN

Sportovní dopoledne, malování na chodníku, Slavíček, branný závod

DUBEN

Pečení velikonočního beránka, Seiferos

 

BŘEZEN

Skupinové vyučování, tablety ve výuce

 

ÚNOR

Olympiáda v TV, výuka na PC, stavby komínů na čas, ťukaná v ČJ

LEDEN

BRUSLENÍ, HUDEBNÍ VÝCHOVA, MATEMATIKA, PRVOUKA, ČESKÝ JAZYK

PROSINEC

MIKULÁŠ, BRUSLENÍ, TV, AKTIVITY VE VYUČOVÁNÍ, VÁNOCE

LISTOPAD

PSANÍ A KRESLENÍ DO MOUKY

 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

 

ŘÍJEN

ZÁŘÍ