4. B

Školní rok 2022/2023

Září 2022

Tak a už jsme čtvrťáci. Naší třídní učitelkou je Zdenka Janovská. Máme nové předměty – informatiku, přírodovědu a vlastivědu. V naší třídě učí tito učitelé: anglický jazyk – Veronika Hrkalíková, Nikola Sobotová, informatika – Filip Kotásek, přírodověda – Eva Šterclová, hudební výchova – Zdena Sýkorová, tělesná výchova – Soňa Procházková, pracovní činnosti – Hana Maňasová, český jazyk a literaturu, matematiku, anglický jazyk, vlastivědu, pracovní činnosti vyučuje třídní učitelka.

Těšíme se na na nové poznatky a zážitky ve čtvrté třídě.

 

Návštěva městské knihovny

Říjen

Opakování učiva

Listopad

Procvičování učina na tabletu

Prosinec

Mikuláš ve škole

Vánoční besídka

Leden

Český jazyk – procvičování pravopisu vyjmenovaných slov

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2021/2022

KVĚTEN + ČERVEN

 

 

 

BŘEZEN + DUBEN

 

 

LEDEN + ÚNOR

 

 

PROSINEC

 

 

ŘÍJEN + LISTOPAD

 

 

ZÁŘÍ

 

 

KVĚTEN + ČERVEN

 

 

LEDEN + ÚNOR

 

 

LISTOPAD + PROSINEC

 

 

 

ZÁŘÍ + ŘÍJEN

 

 

ČERVEN

 

 

ÚNOR – BŘEZEN

 

 

LEDEN

 

 

PROSINEC

 

 

LISTOPAD

 

 

ŘÍJEN

 

 

ZÁŘÍ

Hurá, už jsme prvňáčci!!!

2. září 2019 přišlo do třídy 1.B 24 nových žáčků – 18 chlapců a 6 dívek. Všechny předměty nás učí paní učitelka Eva Šterclová. Těšíme se na vše nové a doufáme, že se všichni naučíme pěkně psát, číst a počítat.