8. B

Školní rok 2022/2023

Kmenová třída 8. B se nachází v 1. patře staré budovy, směrem ke spojovací chodbě, vlevo vedle kabinetu matematiky. Třídní učitelkou je Mgr. Petra Šedová, která nás učí VkO a některé i AJ.

Do naší třídy chodí celkem 17 žáků, z toho 9 chlapců a 8 dívek. Na začátku školního roku jsme si odhlasovali třídní samosprávu a v ní si zvolili předsedu třídy a jeho zástupce. Ti se budou účastnit zasedání školního parlamentu 1 x měsičně a předkládat návrhy na různé školní akce, kterými si žáci a zaměstnanci školy budou zpříjemňovat běžné dny ve škole.

Předseda: Kryštof Semmler

Zástupce: Tereza Kolaříková

Pokladník: Jakub Šťastný

Jako každý rok je potřeba docházet na třídnické hodiny, které stejně jako loni budou probíhat v určené středy od 7:20 hodin. Pro toto pololetí je rozpis následující: 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 7.12., 22.12. (besídka), 11.1., 25.1. 

Pro lepší komunikaci a pružnější reakce na případné změny týkající se výuky či akcí školy používáme skupinku na messengeru, kterou využívá zejména třídní učitelka, ale dle nastavneých pravidel můžou používat i žáci s rozumnými a podstatnými dotazy.

Naše stránky začneme malým zavzpomínámím na školní výlet do Oslavan, který byl již od cesty autobusem velkým dobrodružstvím. Musím říct, že přes úvodní zádrhely a náš pozdní příjezd do Permonia, vše nakonec zachránil nabytý zábavný program doprovázený slunečným počasím a dobrým jídlem.

PERMONIUM OSLAVANY 23. 5. 2022 (ohlédnutí za školním výletem)

Další plánovaná akce již v novém školním roke se uskuteční 6. 10. 2022, kde se v rámci ročníku vydáme do brněnského Technického muzea a na zpáteční cestě se zastavíme na prohlídce Mohyly Míru ve Slavkově u Brna.

TECHNICKÉ MUZEUM BRNO A MOHYLA MÍRU SLAVKOV U BRNA 6. 10. 2022 (školní exkurze)

V rámci vyučování jsme 20.12. 2022 navštívili vracovnské kino a zhlédli pohádku Největší dar.

Předvánoční čas ve škole jsme zakončili 22. 12.2022 tradiční besídkou. První 2 hodiny naše třídní učitelka připravila zábavnou hru „KUFR“, které jsme se všichni účastnili. Pamětníci si tuto společenskou hru pamatují z televize v podání Pavla Trávníčka jako moderátora. Žáci byli rozděleni do 3 týmů, kde se v prvním kole hádala na čas slova, v druhém kole se poznávaly předměty, ve třetím kole následovala pantomima a v posledním se skládaly rozstříhané obrázky a poznávala se osobnost. Poté už byla zábava v režii žáků, hrály se karty a deskové hry. Poslední hodina byla věnována rozdávání dárečků a jejich rozbalování.

Věřím, že se všem žákům vánoční prázdniny povedly, že si užili volna v pohodě, klidu a zdraví a že všichni nový rok 2023 přivítali s nadějí v lepší zítřky.

VÁNOČNÍ BESÍDKA 22.12.2022

Abychom žákům ukázali, že čtení nemusí nutně být nuda, přijeli nám dne 31.1.2023 brněnští herci zpříjemnit vyučování a zároveň i konec 1. pololetí a představili nám formou dramatizace novou knihu s názvem Fake News Challange! Tato kniha pojednává o moci médií, ovládání veřejnosti pomocí dezinformací a překrucování skutečností pro svůj prospěch. Cele vystoupení bylo vtipné a poučné.

LISTOVÁNÍ 31.1. 2023