8. B

Školní rok 2022/2023

Kmenová třída 8. B se nachází v 1. patře staré budovy, směrem ke spojovací chodbě, vlevo vedle kabinetu matematiky. Třídní učitelkou je Mgr. Petra Šedová, která nás učí VkO a některé i AJ.

Do naší třídy chodí celkem 17 žáků, z toho 9 chlapců a 8 dívek. Na začátku školního roku jsme si odhlasovali třídní samosprávu a v ní si zvolili předsedu třídy a jeho zástupce. Ti se budou účastnit zasedání školního parlamentu 1 x měsičně a předkládat návrhy na různé školní akce, kterými si žáci a zaměstnanci školy budou zpříjemňovat běžné dny ve škole.

Předseda: Kryštof Semmler

Zástupce: Tereza Kolaříková

Pokladník: Jakub Šťastný

Jako každý rok je potřeba docházet na třídnické hodiny, které stejně jako loni budou probíhat v určené středy od 7:20 hodin. Pro toto pololetí je rozpis následující: 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 7.12., 22.12. (besídka), 11.1., 25.1. 

Pro lepší komunikaci a pružnější reakce na případné změny týkající se výuky či akcí školy používáme skupinku na messengeru, kterou využívá zejména třídní učitelka, ale dle nastavneých pravidel můžou používat i žáci s rozumnými a podstatnými dotazy.

Naše stránky začneme malým zavzpomínámím na školní výlet do Oslavan, který byl již od cesty autobusem velkým dobrodružstvím. Musím říct, že přes úvodní zádrhely a náš pozdní příjezd do Permonia, vše nakonec zachránil nabytý zábavný program doprovázený slunečným počasím a dobrým jídlem.

PERMONIUM OSLAVANY 23. 5. 2022 (ohlédnutí za školním výletem)

Další plánovaná akce již v novém školním roke se uskuteční 6. 10. 2022, kde se v rámci ročníku vydáme do brněnského Technického muzea a na zpáteční cestě se zastavíme na prohlídce Mohyly Míru ve Slavkově u Brna.

TECHNICKÉ MUZEUM BRNO A MOHYLA MÍRU SLAVKOV U BRNA 6. 10. 2022 (školní exkurze)