9. A

Školní rok 2022/2023

Rok se s rokem sešel a my, ani nevíme jak, jsme se ocitli v 9. ročníku. Náš poslední rok na této škole. Třída nám zůstává v přízemí staré budovy vpravo od hlavního vchodu. Tímto posledním školním rokem nás bude provázet naše třídní, Kristýna Maradová. Bude nás také učit český jazyk a některé z nás i 2. cizí jazyk. Naše sestava se malinko změnila. Už s námi do třídy nechodí Šimon Friedann, který se přestěhoval a navštěvuje jinou školu. Je nás tedy celkem 21, z toho jedna žákyně žije v zahraničí. Ve třídě se nás bude tedy potkávat 20, 13 dívek a 7 chlapců. Tak vzhůru do nového školního roku 🙂

 

 

 

Minulé školní roky

Školní rok 2019/2020

A máme tu náš první školní rok na druhém stupni, školní rok 2019/2020. Naši třídu teď najdete v přízemí staré budovy vpravo od hlavního vchodu. Máme i novou paní učitelku. Jmenuje se Kristýna Maradová a kromě toho, že je naší třídní, bude nás učit český jazyk. Naše sestava zůstává stejná jako v loňském roce. Je nás celkem 22, ale jedna žákyně žije v zahraničí, takže nás do třídy chodí vlastně jen 21, 13 dívek a 8 chlapců.

Baťka Adam
Čimera Marek
Friedmann Šimon
Hadamík Adam
Jelínek Adam
Koišová Michaela
Komoňová Dorota
Koutná Sandra
Kudlík Tadeáš
Kůrová Ema
Lukešová Elena
Marková Isabelle Mary
Novotná Agáta
Osovská Markéta
Presová Kateřina
Repíková Adéla
Somrová Helena
Šebestová Monika
Šimek Dan
Zálešáková Sára
Zavadil Šimon

Naši vyučující:

Český jazyk a lit.               pí uč. Kristýna Maradová

Anglický jazyk                   pí uč. Michaela Snášelová

Německý jazyk                 pí uč. Dana Hlavsová

Matematika                      pí uč. Zdena Sýkorová

Dějepis                             pí uč. Jarmila Koutná

Výchova k občanství      p. uč. Bronislav Chovanec

Fyzika                               p. uč. Vojtěch Valihrach

ICT                                    p. uč. Vojtěch Valihrach

Přírodopis                       p. uč. Bronislav Chovanec

Zeměpis                          pí uč. Silvie Strmisková

Hudební výchova           p. uč. Roman Kouřil

Výtvarná výchova         pí uč. Jiřina Gasnárková

Tělesná výchova           pí uč. P. Jelínková/S. Strmisková

Seminář z ČJ                  pí uč. Kristýna Maradová

Seminář z M                   pí uč. Eva Srkalová

Pracovní činnosti         pí uč. J.Gasnárková/ p. uč. A. Gasnárek/ p. řed. Z. Hlavsa

 

AKCE:

23.9.2019 – 27. 9. 2019 projekt EDISON

V tomto týdnu naše škola přivítala šest vysokoškolských studentů převážně z mimoevropských zemí. Byli to: Aman z Indie, Luis z Malajsie, Saba z Gruzie, Sofiaan z Jordánska, Oubaid z Tuniska a  Iryna z Ukrajiny. Žáci všech tříd druhého stupně měli možnost se seznámit v rámci vyučování s jednotlivými studenty a zhlédnout prezentace, ve kterých žáky seznámili se svými zeměmi a kulturou. V pátek se s našimi stážisty měli možnost seznámit i žáci nejnižších ročníků. Projekt Edison byl pro obě strany obohacující.

22. 10. 2019 exkurze Brno

V úterý jsme v rámci exkurze do Brna navštívili stálou expozici Pravěk Moravy, kterou žáci zhlédli v Dietrichsteinském paláci, a Planetárium Brno, kde pro nás byl připravený hodinový program Planety. Počasí nám vyšlo a všem se den moc líbil.

 

23. 10. 2019 návštěva knihovny

Ve středu jsme v hodině českého jazyka navštívili Městskou knihovnu Vracov. Paní knihovnice si pro nás připravila poutavé povídání o komiksu.

15. 11. kino – Sametová revoluce

V pátek žáci 2. stupně zhlédli v místním kině film s názvem Něžná revoluce, který měl všem připomenout události listopadu roku 1989.

21. 11. pískování

V rámci pracovních činností si žáci při výrobě obrázku vyzkoušeli tuto techniku, kdy postupně odkrývali jednotlivé části obrázku a na lepivou plochu sypali velmi jemný barevný písek. Žákům se tato činnost moc líbila a odnesli si krásné výtvory.

26. 11. slavnostní oběd v jídelně

V úterý jsme byli v jídelně naší školy pohoštěni slavnostním obědem. Jako v restauraci nás obsluhovali studenti ze Střední školy Gastronomie, hotelnictví a lesnictví ve Bzenci. Vyzdobili celou jídelnu a za pomoci školních kuchařek připravili i oběd. Moc nám chutnalo.

5. 12. Mikuláš ve škole

I letos si pro naše žáky připravili deváťáci Mikulášskou obchůzku. Hodným dětem přinesli andílci nějakou tu sladkost a o ty zlobivé se postarali čerti.

11.12. divadelní představení – Don Quijote da la Manča

V v kině Vracov zhlédli žáci divadelní představení Don Quijote de la Manča.

 

20.12. Vánoční besídka

S posledním školním dnem roku 2019 se žáci rozloučili vánoční besídkou, kde si rozdali dárečky, ochutnali vzájemně vánoční cukroví a popřáli si krásné Vánoce a hodně štěstí do toho nastávajícího roku. A hurá na prázdniny.

7.1. Listování

V úterý 7. ledna zhlédli žáci v jídelně naší školy ukázku z projektu Listování. Jedná se o dramatizaci literárního textu. Seznámili se s knihou Život k sežrání od francouzského autora Mikaëla Olliviera. Tento projekt má na naší škole několikaletou tradici a je mezi dětmi velmi oblíben.

 

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH 5. A

Školní rok 2018/2019

Letos se k nám přidal nový spolužák jménem Šimon. Zapadl mezi nás rychle. Jinak se, co se skladby třídy týká, nic nezměnilo… je tady  Adam B., Elenka, Šimon, Adam H., Tadeáš, Sandra, Emča, Monča, Marek, Oliver, Markétka, Dan, Agátka, Isabelle, Sára, Káťa, Adélka, Dorotka, Helenka, Míša a Adam J.

Naše paní učitelka se během léta vdala a teď je Andrea Perutíková.

Máme nějaké změny:  Přv, Tv – p. uč. Soukalová, ICT – p. uč. Procházková, Hv – p. uč. Šterclová,

ČJ, M, AJ, VV, PČ, VL – p. uč. Perutíková

Prvním pololetím nás provází Harry Potter – hrajeme s ním motivační hru, jsme rozděleni do čtyř skupin podle kolejí – Nebelvír, Zmijozel, Havraspár, Mrzimor a sbíráme zlatonky za splněné úkoly, za nevhodné chování nám mohou být odebrány, na konci období této hry vyhodnotíme, kdo má největší počet a kolej získá ocenění. Také jsme četli část knihy Harry Potter a kámen mudrců a občas se při výtvarné výchově podíváme na kousek filmu Harry Potter. Stačí nám ale první 4 díly, dál se podíváme, až budeme starší 🙂

 

ZÁŘÍ

Občas paní učitelku (a nejen ji) překvapíme svou zručností, šikovností a trpělivostí.. 🙂

 

ŘÍJEN

I v říjnu se nám povedly krásné obrázky a také jsme oslavili VÝROČÍ REPUBLIKY 100 LET a celý týden jsme se tomuto tématu věnovali.

Navštívili jsme knihovnu, kde jsme si povídali o nových knihách a o 140. výročí Eduarda Štorcha.

 

LISTOPAD 

… a tvoříme si dál …

PS: My víme, že ježci ovoce nemlsají… 🙂

 

PROSINEC

5. prosince nás navštívil Mikuláš a hned druhý den jsme šli na koncert skupiny REVA a naladili jsme se s nimi na vánoční atmosféru..

 

13. 12. slaví svátek všechny Lucky a přišly i za námi 🙂

 

Pan školník nám sehnal krásné dřevěné podstavce a my mohli vyrobit vánoční svícny.

V tomto kouzelném měsíci jsme hráli spoustu didaktických her, zpívali na schodech a dokonce jsme byli v kině u nás ve Vracově na pohádce S čerty nejsou žerty a my se tak moc těšíme na Vánoce a sníh, že jsme si ten sníh hned po filmovém představení přivolali… a také už se moc těšíme na vánoční prázdniny a s nimi spojený Silvestrrrrrrrrr !!!!

 

ČERVEN

 

Branný závod a opékání špekáčků – 6. 6. 2019

 

 

 

 

Třídní výlet Brno – 20. 6. 2019

Centrum pro děti VIDA a plavba lodí

 

28.6. 2019 VYSVĚDČENÍ A ROZLOUČENÍ S 1. STUPNĚM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítejte na stránkách žáků 4. A.

 

Školní rok 2017/2018
Počet dětí se v naší třídě opět změnil, přišel mezi nás nový spolužák Fredy. Tak je nás celkem 22 (13 dívek a 9 chlapců).
Fredy od nás v lednu odešel na základní školu v místě jeho bydliště, tak je nás zase 21. 
Adam B., Elenka, Šimon, Adam H., Tadeáš, Sandra, Ema, Monča, Marek, Oliver, Dan, Agátka, Isabelle, Sára, Káťa, Adélka, Dorotka, Markétka, Helenka, Míša a Adam J.
Naše třídní paní učitelka je  Andrea Kostková, učí nás téměř ve všech předmětech kromě hudební výchovy – paní učitelka Jiřina Gasnárková, pracovních činností – paní učitelka Marcela Dubcová a vlastivědy – paní učitelka Jarmila Koutná.  
 
 
ČERVEN
 
 
 
21. 6. 
TŘÍDNÍ VÝLET – jeli jsme na jeden z nejkrásnějších výletů, co jsme si mohli přát….. výlet na Macochu. Zažili jsme toho tolik. Počasí vyšlo perfektně, krásných 30 stupňů. Přijeli jsme autobusem ke Skalnímu mlýnu, odtud nás vláček zavezl k Punkevní jeskyni, kde jsme si to uvnitř prošli, ale také projeli na lodičkám – krásný zážitek. Děti byly ohromeny. Po tomto zážitku jsme vyšli kousek k lanovce, která nás vyvezla nahoru k můstku, kterým jsme se mohli podívat dolů přímo do Macochy a také jsme si v místní restauraci dali oběd. Po obědě nastaly nákupy suvenýrů a pomalá cesta k autobusu. 
 
 
 
1. 6. dětský den jsme oslavili na stadionu BRANNÝM ZÁVODEM, dali jsme do toho maximum 🙂  Potom jsme byli odměněni sladkou tečkou – zmrzlinou 
 
 
KVĚTEN
 
DEN ZEMĚ
7. 5. jsme si vyzkoušeli na 4 stanovištích ve školní zahradě, jak bychom si poradili, kdybychom ztroskotali na opuštěném ostrově (jako Robinson Crusoe).
Postavili jsme si přístřešek, vyrobili oblečení z dostupného materiálu, hledali pitnou vodu a poznávali rostliny. 
 
DUBEN 
 
AKADEMIE
se nám velmi povedla, nejvíc nás potěšilo, že jsme se dokázali domluvit mezi sebou a potěšili publikum a naše nejbližší.. Byl to skvělý zážitek.
Čekání než přijdeme na řadu 🙂
 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Zkoušeli jsme poprvé kreslit venku na školní zahradě… 
 
BŘEZEN
 
Přijel za námi šéfkuchař. 
 
 
LEDEN
 
V pátek 12. ledna jsme využili nového kluziště v našem městě na stadionu.
 
 
 
PROSINEC
 
Ve třídě máme adventní kalendář, který má pro nás každý den zajímavý vzkaz… Jednou pro nás měl překvapení  –  „Den, kdy se ruší domácí úkoly“, další den například poklad ukrytý ve skříni a spoustu dalších zajímavostí nás tam ještě do 21.12. čeká. 
 
 
 
5. 12. nás navštívil Mikuláš s anděly a čerty
 
 
ŘÍJEN
 
Podzimní počasí začalo být deštivé a studené, a tak si zpříjemňujeme alespoň třídu našimi výtvory…
 
 
ZÁŘÍ
 
Tak už jsme zase zpátky ve škole. Pilně se učíme (většina z nás 🙂 ) a v tělocviku si nejen zacvičíme, ale užijeme i legraci, například při hrách s padákem, při florbalu…
 
 
 
 
 
2016/2017
 
 KVĚTEN
 
Bylo 22. května a my jsme měli dopravní výchovu… 🙂 
 
 
 
17. května – den BLÁZNIVÝCH ÚČESŮ … zapojili jsme se s nadšením. 
 
DUBEN
 
12. dubna jsme prožili velikonoční atmosféru a některé dávné zvyky a tradice ve SKANZENU ve Strážnici. 
 
11. dubna – Ovocentrum 
 
 
 
10. dubna a jaro máme v plném proudu i na našem okenním parapetu – každý den pozorujeme o kolik nám povyrostly naše rostlinky. Výtvory z keramiky s paní zástupkyní Kristovou. 
 
 
 
6. dubna se za námi na fotbalové hřiště přijeli podívat organizátoři ochranné stanice pro zvířata SEIFEROS
 
 
 
 
BŘEZEN 
 
31. března jsme absolvovali noc plnou zážitků v knihovně … Noc s Andersenem. Seznámili jsme se s programem této noci, podívali jsme se na divadelní představení, prezentovali jsme před všemi naše výtvory – komixové příběhy, překonali jsme strach na stezce odvahy, plnili jsme úkoly, zatančili jsme si a ráno jsme pomalovali celý chodník před knihovnou :). 
 
 
22. března byl ukončen plavecký výcvik v Ratíškovicích. V poslední lekci proběhly závody. 
 
 
8. března jsme modelovali marcipánovou slepičku s vajíčky pod odborným vedením paní A. Vyšinkové.
Marcipán jsme nejprve ochutnali a pak jsme se pustili do práce. Všem to šlo skvěle. Výtvory jsme si odnesli s sebou domů… nejspíš… byly opravdu lákavé :).
 
 
 
ÚNOR
 
14. února jsme v angličtině měli valentýnskou hodinu – zpívali jsme písničku Valentines, Valentines, hráli jsme hry a také jsme se naučili valentýnskou říkanku naší oblíbenou metodou. 
 
Karneval – měli jsme krásné a originální masky.
 
LEDEN
 
11.ledna nám začal PLAVECKÝ VÝCVIK v Ratíškovicích. Ve vodě jsme byli jako doma :). V první hodině si nás paní učitelky rozdělily do skupin a potom byla volná zábava. 
15979036_10206722587298315_2081021270_n 15979070_10206722582978207_273072055_n 15995949_10206722584058234_1459509117_n 16111339_10206722583618223_1031474016_n 16111820_10206722583698225_1865162_n
 
 
* PROSINEC *
 
 22. prosince jsme měli poslední školní den roku 2016 a tak jsme ho oslavili ochutnávkou cukroví. Přečetli jsme si, jak to chodí o vánočních svátcích  v jiných zemích.Pobavili jsme se u her, u kreslení obrázků, zpívání vánočních koled a taky jsme pod stromečkem našli nějaké dárečky. Některé z dětí nás i potěšili povedeným představením (zpívání ve skupinkách a mažoretky). 
15934631_10206690310131406_945034699_n 15934648_10206690310011403_111004999_n 15935679_10206690310091405_514099120_n 15935758_10206690291050929_1386641227_n 15941711_10206690291250934_299632480_n 15942459_10206690291490940_570193259_n
 
20. prosince  – výchovný koncert skupiny MARBO.
15942076_10206690425374287_1424953591_n 15942127_10206690424174257_2063173254_n 15942301_10206690424614268_145338017_n
 
14. prosince nás navštívili studenti z Bzence, díky kterým jsme si užili slavnostní stolování. 
img_1876img_1874
 
5. prosince nás navštívil Mikuláš s čerty a anděly. Hned ráno jsme ve třídě objevili i překvapení s čertovským psaním pro každého z nás. 
15253376_10206435693566151_8722575127076360208_n 15337529_10206435600283819_7214449249808263075_nvystrizek
 
Po odchodu Mikuláše se nám ve třídě prudce ochladilo … brrrrr.
15327625_10206442766542971_1010226064_n 15328283_10206442766582972_695742716_n
 
LISTOPAD
 
28. listopadu za námi přijeli herci, kteří nám divadelně přehráli a představili úspěšnou knihu Ivy Procházkové – MYŠI PATŘÍ DO NEBE. Děti si ji mohou přečíst a zapsat do čtenářského deníku. Brzy bude také zfilmovaná, takže budou moci porovnat 3 různá zpracování (divadelní dramatizace, kniha, animovaný film). 
15209152_10206398131187115_1492887730_n 15211721_10206398131107113_1425165830_n 15227903_10206398131347119_826646457_n 15239356_10206398131027111_1522074575_n
 
 
 
ŘÍJEN
 
31. října HALLOWEEN – sice to není svátek v ČR, ale i tak jsme si o něm něco málo pověděli v prvouce. V angličtině jsme se naučili „halloweenská“ slovíčka a ve výtvarné výchově jsme vytvořili duchy, kteří teď stráží (nebo straší :-O ? 🙂 ) naši třídu, a dokonce i masky máme.
halloweenhallo
 
25. října jsme byli s 2.A, 2.B a 3.B v divadle ve Zlíně na představení PLAVÁČEK. Moc se nám to líbilo, (a když budeme stále tak hodní, jak se tváříme na fotkách, tak nás zase paní učitelka někam vezme :))).
Cestu jsme také zvládli výborně, nazpátek si s námi paní učitelka z 3.B i zazpívala. 
14804815_10206162266890655_1047577402_n 14805462_10206162267010658_810762785_n 14813679_10206162267290665_1824168520_n 14825652_10206162267250664_848669056_n 14826177_10206162266610648_1289621954_n 14826273_10206162266930656_419715554_n 14875209_10206162267330666_1643711202_n 14875213_10206162267210663_1198655908_n 14875291_10206162266650649_1024503521_n
 
ČTENÁŘSKÝ DENÍK se stal mnoha dětem dobrým kamarádem pro volné chvíle a neustále se nám zaplňuje naše síť s čtenářskými úlovky. Blíží se listopad – termín pro všechny čtenáře, kdy nám představí minimálně jednu knihu, kterou přečetli a zapsali do svého čtenářského deníku :).
 
 
18. října k nám do školy přišel známý a uznávaný pan J. Dungel a jeho žena R. Dungelová, aby nám představili kousek z jejich dlouholeté práce. Zabývají se především jihoamerickými pralesy, které zachycují v celé své kráse a to buď jako obrazy, které maluje p. Dungel nebo fotografie od p. Dungelové.
Jan Dungel je rodákem z Vracova. Ilustroval mnoho knih, např. K pramenům Orinoka, Chováme se jako zvířata, Tam, kde loví jaguár, Atlas ptáků České a Slovenské republiky, Atlas savců České a Slovenské republiky, Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky nebo v roce 2006 Jak se maluje prales.
Děti si mohly zajít také pro podpis.
 
PRÁCE JANA DUNGELA
 
5. října jsme v rámci akce s názvem „Týden knihoven“ navštívili i my knihovnu ve Vracově. Dětem byli představeni autoři známých pohádek a písniček, například Zdeněk Svěrák, dále také Jaroslav Uhlíř. Potom si prohlédly aktuálně nejnovější knihy, které si budou moci v knihovně půjčovat.
14585414_10206015751467861_407085385_n 14593418_10206015751627865_216495281_n 14610843_10206015751347858_736869080_n
 
ZÁŘÍ
29. září jsme navštívili na Sokolovně ve Vracově preventivní program s názvem „Používám mozek“. Děti se při této příležitosti dozvěděly, jak funguje mozek. Co pomáhá při učení, nebo co naopak od učení odvádí pozornost. Jak může být nepořádek, hluk, hlasitá hudba a nepohodlí při učení škodlivé a tedy výsledek učení téměř nulový. 
14483749_10205976846615264_147670675_n14508594_10205976848695316_132309654_n 14501956_10205976846335257_419055894_n 14509252_10205976848775318_965893449_n14508624_10205976849375333_1687177407_n 14518207_10205976846935272_387278517_n 14527374_10205976846055250_845489396_n14528385_10205976848615314_152415484_n13900467_10205976849535337_1508853794_n14527643_10205976846735267_571992492_n
  
 
ŠKOLNÍ ROK 2015/2016  

V červnu se na stadioně konal branný závod. Rozdělili jsme se do pětičlenných hlídek a podle barevných fáborků jsme běhali a plnili úkoly na stanovištích. Do cíle jsme doběhli všichni a v Březíčku jsme si potom opekli špekáčky. Také jsme si užili barevný týden, těšili jsme se na plavecké závody!!! A jak dopadly? Sandra 1. místo, Adam Baťka 2. místo a Elenka 3. místo GRATULUJEME…

13. 6. jsme vyrazili na školní výlet do ZOO v Hodoníně + pirátská plavba. Výlet se nám všem moc líbil. Na konci měsíce jsme si zasportovali na školním hřišti společně s žáky 3. ročníku a poslední školní den nás čekalo vysvědčení a loučení se druhou třídou.

 

V květnu jsme se zúčastnili projektu Můj kamarád, také dále zlepšujeme své plavecké dovednosti, máme na školní zahradě své políčko, kde si pěstujeme ředkvičky, saláty, mrkev a jahody. Rádi na políčko chodíme a staráme se o něj. V závěru měsíce nás paní knihovnice pozvala na besedu do knihovny.

 

V dubnu se nám líbil pyžamový den, v tělocvičně jsme si naposledy zacvičili, protože od 13.4. jsme začali jezdit na plavání do Bzence. Vody se nebojíme, rádi plaveme a zdokonalujeme se. Ke konci měsíce jsme se společně vydali na Starý hrad do Bzence. Cesta nám rychle uběhla, třeťáci si pro nás připravili různé úkoly se strašidly. Zpět jsme jeli vlakem, počasí nám přálo a celý den jsme si báječně užili.

 

V březnu se všichni těšíme na jaro a také na Velikonoce.

 

 

 

 

V únoru jsme se všichni připravovali na recitační soutěž. Do školního kola postoupily – Agáta, Ema a Monika. I nadále čteme své oblíbené knížky, vyplňujeme pracovní listy a kreslíme obrázky.

V lednu se pilně učíme, protože nás čeká pololetní vysvědčení. I novém roce si v hodinách čtení děláme čtenářské dílny, nyní si každý čte knihu dle vlastního výběru.

IMG_6050 IMG_6051 IMG_6054 IMG_6055 IMG_6056 IMG_6057 IMG_6045 IMG_6048 IMG_6049 IMG_6063 IMG_6065 IMG_6066 IMG_6067 IMG_6070 IMG_6071

 

V prosinci k nám přišel Mikuláš se svojí družinou, také starší žákyně převlečené za Lucky. Vyzdobili jsme si vánočně třídu, stromeček … Společně s ostatními žáky jsme si zazpívali na schodech, vyrobili si přáníčka a poslední den ve škole jsme měli třídní vánoční besídku, rozdali dárečky a poslechli si vánoční vystoupení Ziggiho Horvátha v kulturním domě.

 

V listopadu jsme dokončili projekt ,,Barevný podzim“, pokračujeme se čtenářskými dílnami, do školní jídelny za námi opět přijeli herec Lukáš Hejlík a Petra Bučková, četli nám z knihy Eliáš a babička z vajíčka. Vystoupení bylo zajímavé, legrační a natchlo nás k tomu, abychom více a rádi četli. Také jsme byli ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti na představení Nezbedná pohádka. V rámci týdne knihoven jsme navštívili naši vracovskou knihovnu.

 

 

V říjnu opakujeme, procvičujeme a probíráme nové učivo – počítáme do dvaceti, řadíme slova podle abecedy, určujeme druhy vět… Připravujeme projekt ,,Barevný podzim“, proto plníme v M, ČJ a hlavně v Prvouce různé úkoly s podzimní tématikou. Začínáme se čtenářskými dílnami, přečetli jsme knihu Příběhy zvířátek a nyní čteme knihu Rošťák Oliver. Na náměstí ve staré budově školy jsme si prohlédli muzeum železnic a výstavu Naše děcka. Na konci měsíce za námi přijel do školní jídelny Mrkvounův kamarád Citron.

 

 

V září po prázdninách se všichni opět vracíme do školních lavic. Ve třídě je nás 20, 12 holek a 8 kluků.

Přivítali jsme novou spolužačku, jmenuje se Isabellka Mary Marková.

Fotbalisté si pro nás připravili zajímavé sportovní aktivity na stadionu. Celé dopoledne jsme si pořádně užili !!

 

IMG_4185

 

 

 

 

 

 

________1.A_____________________________________________________________________________________________

 

P1100850

Ve školním roce 2014-2015 navštěvuje třídu 1.A celkem 19 žáků
11 dívek a 8 chlapců

Koišová Michaela
Komoňová Dorota
Koutná Sandra
Kůrová Ema
Lukešová Elena
Novotná Agáta
Presová Kateřina
Repíková Adéla
Somrová Helena
Šebestová Monika
Zálešáková Sára
Baťka Adam
Čimera Marek
Hadamík Adam
Jelínek Adam
Kudlík Tadeáš
Mlýnek Oliver
Šimek Dan
Zavadil Šimon
.
.
.
.
.

Naše třída se nachází v 1. patře nové budovy vlevo téměř na konci chodby nad školní jídelnou. Je světlá, prostorná, s výhledem na vracovskou krajinu. Ve třídě máme kromě lavic a židlí také magnetické tabule, nástěnky, počítač, skříně s úložným prostorem, barevné šuplíky pro každého žáka. Ve třídě se učíme, hrajeme si, zpíváme, vyrábíme, malujeme, pracujeme ve skupinkách. Třídní učitelkou je Eva Šterclová, která nás učí všechny předměty: ČJ, M, Prvouku,TV, HV, VV a PČ. Všichni chceme umět pěkně číst, dobře počítat, úhledně psát a být dobrými kamarády.

Líbil se nám celoškolní projekt DEN ZDRAVÍ, literární program LISTOVÁNÍ, MIKULÁŠ ve škole, LUCKY, navštívili jsme MĚSTSKOU KNIHOVNU, výstavu POHÁDKOVÝ SVĚT, divadelní představení DVA TOVARYŠI

V lednu jsme se radovali z pěkného vysvědčení.

V únoru jsme jeli do Kyjova na divadlo „Matylda zasahuje“ a v kulturním domě ve Vracově jsme si zazpívali písničky s hudební skupinou MARBO. Také nás velmi potěšil PYŽAMOVÝ DEN.

V březnu jsme navštívili výstavu „Křehká krása motýlích křídel“. Pan Pavel Petržela nám velmi zajímavě vyprávěl o životě motýlů. Třídu jsme si vyzdobili velikonočně.

 

V dubnu jsme se vydali ke Dni Země do KOVOSTEELU ve Starém Městě. Byl pro nás připravený zajímavý a zábavný program zaměřený na ochranu životního prostředí. Po splnění úkolů jsme se procházeli po areálu, projeli se vláčkem STEELINKA, vyšlápli jsme 96 schodů na maják Šrotík, vyfotili jsme se s piráty na jejich lodi… Celý výlet se nám líbil, byl super.😀

 

V květnu se jako každým rokem konala pěvecká soutěž VRACOVSKÝ SLAVÍČEK. Do školního kola se přihlásili: Katka, Adélka, Elenka, Monička, Sárinka a Tadeáš. Do finále na KD postoupila Katka a Elenka. Holky zazpívaly pěkné písničky. Nakonec se netrpělivě čekalo na vítěze. Vyhrála Katuška s písní MALIČKÁ SU😀😀😀. 7.5. jsme si zaběhli náš první branný závod. Dařilo se nám, získali jsme první, druhé i třetí místo.

1.místo – Míša, Adéla, Šimon a Tadeáš

2.místo – Agáta, Sandra, Adam H. a Dan

3.místo – Monika, Sára, Adam B. a Oliver VŠEM BLAHOPŘEJEME!!!!

Přišly se na nás podívat i děti z mateřské školy. Ukázali jsme jim, co už umíme a co jsme se naučili. Ve školní jídelně nás pobavil maskot Mrkvoun a připomněl, jak je důležité jíst ovoce a zeleninu Mňam!!!!!!!!! Do školy jsme si přinesli zubní kartáček, protože nás čekala přednáška o zdravých zubech.

 

1. června se žáci proměnili ve víly, princezny, sportovce, čaroděje….., protože byl KARNEVAL. Porotě se nejvíce líbila maska Adama Baťky – policista a Marka Čimery – mušketýr. V jídelně jsme si zazpívali s písničkářem Pavlem Helanem a na hřišti byly pro nás nachystány soutěže. Den Dětí jsme dobře oslavili. Okay Smiley — Stock Photo #8587097

Děkujeme maminkám, že nás každý den oblékly do dané barvy. úterý – ŽLUTÁ, středa – ČERVENÁ, čtvrtek – MODRÁ a v pátek – PRUHY A PUNTÍKY. Také jsme si zasportovali při školní olympiádě. Dan Šimek získal 2. místo a Adam Hadamík 3. místo. GRATULUJEME! Náš první společný školní výlet jsme si také užili. Byli jsme v DINOPARKU ve Vyškově.

Všichni jsme se radovali z pěkného vysvědčení a už nás čekají velké prázdniny.