9. B

,Školní rok 2022/2023

Vítejte na webové stránce třídy 9. B! 

Mikulášská besídka

5. prosince jsme si pro naše mladší spolužáky připravili mikulášskou besídku. Během dopoledne družina včele s Mikulášem Michalem, anděly Jitkou a Ester a čerty Janou a Erikem obešla třídy na prvním stupni, poté se skupina přesunula na městský úřad a předala mikulášský pozdrav panu starostovi.

 

  

Exkurze Oživ obraz / dílna animovaného filmu

V říjnu jsme byli spolu s 9.A na exkurzi v Brně. Nejprve jsme na Špilberku navštívili výstavu obrazů a jiných uměleckých děl, poté jsme v kině Scala tvořili krátké animované filmy. Vyzkoušeli jsme si práci skutečných tvůrců animovaných filmů, jelikož jsme pracovali se speciálními pomůckami, stativem, fotoaparátem, k vytvoření animací jsme pracovali ve speciálním počítačovém programu.  Moc jsme si to užili a vytvořili originální animace. 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jsme deváťáci!

Jsme parta 21 žáků – 10 dívek a 11 kluků, třídní učitelkou je Kamila Navrátilová. Čas rychle běží a my jsme společně došli až do deváté třídy. Jsme tedy nejstarší a jistě i nejvzdělanější žáci v naší základní škole. 😀

Na této stránce budete mít možnost sledovat, co děláme a zažíváme mimo klasické vyučování.

 

 

 

Minulé školní roky

A máme tu náš první školní rok na druhém stupni, školní rok 2019/2020. Naši třídu teď najdete v přízemí staré budovy vpravo od hlavního vchodu. Máme i nového třídního učitele. Jmenuje se Vojtěch Valihrach bude nás učit fyziku a ICT. Je nás celkem 20, 10 holek a 10 kluků.

Těšíme se na změny, které nás čekají. Noví vyučující, nové předměty, nové éé spoustu dalších věcí.

Naši vyučující:

Český jazyk a lit.               pí uč. Miroslava Glacová

Anglický jazyk                   pí uč. Michaela Snášelová

Německý jazyk                 pí uč. Dana Hlavsová

Matematika                      pí uč. Zdena Sýkorová

Dějepis                             pí uč. Jarmila Koutná

Výchova k občanství      p. uč. Bronislav Chovanec

Fyzika                               p. uč. Vojtěch Valihrach

ICT                                    p. uč. Vojtěch Valihrach

Přírodopis                       pí. uč. Jaroslava Trnková

Zeměpis                          pí uč. Silvie Strmisková

Hudební výchova          p. uč. Roman Kouřil

Výtvarná výchova         pí uč. Pavla Jelínková

Tělesná výchova           pí uč. P. Jelínková / S. Strmisková

Seminář z ČJ                  pí uč. Kristýna Maradová

Seminář z M                   pí uč. Eva Srkalová

Pracovní činnosti         pí uč. J.Gasnárková / p. uč. A. Gasnárek / p. řed. Z. Hlavsa

 

AKCE TŘÍDY

23. 9. 2019 – 27. 9. 2019

A máme za sebou první větší akci tohoto školního roku. Týden s Edisonem. Bylo to velice zajímavé. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o některých zemích. Víte například, že kanáánský pes žije také v Jordánsku?

 

 

 

 

22. 10. 2019 exkurze Brno

V úterý jsme v rámci exkurze do Brna navštívili stálou expozici Pravěk Moravy, kterou jsme si prohlédli v Dietrichsteinském paláci. Zjistili jsme třeba co je to retikulum a víme jak vypadá přeslen. V Planetáriu Brno byl pro nás připravený hodinový program Planety plný zajímavých informací a počítačových animací. Velmi zajímavá byla například animace znázorňující přistání modulu Philae z vesmírné sondy Rosetta na kometě 67P/Churyumov-Gerasimenko. Cesta tam i zpět proběhla v klidu, bylo to fajn.

 

 

 

 

15. 11. kino – Sametová revoluce

V pátek žáci 2. stupně zhlédli v místním kině film s názvem Něžná revoluce. Připomínal události listopadu roku 1989.

 

 

 

26. 11. slavnostní oběd v jídelně

V úterý jsme byli v jídelně naší školy pohoštěni slavnostním obědem. Obsluhovali nás studenti ze Střední školy Gastronomie, hotelnictví a lesnictví ve Bzenci. Celá jídelna byla slavnostně vyzdobená, obsluhující se chovali jako skuteční číšníci a číšnice. Podávala se polévka, hlavní chod a jako třešinka na dortu dezert. Tvarohový s borůvkama.

 

 

 

 

5. 12. Mikulášská nadílka ve škole

I letos si pro naše žáky připravili deváťáci Mikulášskou obchůzku.

 

 

 

 

11. 12. Divadlo DON QUIJOTE DE LA mANCHA

Vyrazili jsme na kino. Měli jsme tu výsadu sedět v první řadě. Jdeme na divadlo a najednou hodina španělštiny? Jdeme na divadlo jako diváci a zničehonic hrajeme. Kdo je herec a kdo je divák?

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Š K O L N Í     R O K   2018- 2019

Ahoj všichni. Tak už jsme páťáci, ostřílení borci, poslední rok 1. stupně. Proto máme letos víc učitelů, abychom se pomalu na 2. stupeň připravili.

Naše třídní Jiřina Gasnárková nás učí ČJ, M a HV. Zůstala nám vyučující AJ zástupkyně ředitele Hana Kristová, Přv, TV a VV učí Anna Soukalová, Vl převzala Andrea Perutíková, PČ máme s Miroslavou Peťkovou a nový předmět ICT vyučuje Soňa Procházková.

Zůstáváme ve stejné třídě. Všichni jsme trochu povyrostli, občas nám tu začíná být trochu těsno.Na některé předměty se stěhujeme do jiných tříd. Ale jinak se máme dobře.

Tak ať se nám letos daří aspoň jako v minulém školním roce.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Č E R V E N   2019

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Tak a je to tady. Poslední vysvědčení na 1. stupni ZŠ. Co nás asi čeká v příštím školním roce? Změn bude hodně – jiná třída, třídní učitel, spoustu nových vyučujících a těžší předměty. Trochu máme obavy, ale také se těšíme. Zvědavost je silnější.  Tak ať nám to vyjde a daří se nám aspoň jako dosud.

 

 

 

 

 

OLYMPIÁDA

Žáci a žákyně 4. a 5. tříd se utkali ve víceboji o nejlepšího sportovce. Naši třídu reprezentovali: Tomáš Fridrich, Michal Lukeš, Jonáš Motáň, Nela Plášková, Klára Studénková a Barbora Tužilová. Klára i Jonáš skončili na krásném druhém místě. Gratulujeme.

 

 

 

 

 

DEN ZDRAVÍ

Vyzkoušeli jsme si ošetřování různých zranění pod vedením žáků zdravotnické školy z Kyjova.

 

 

 

 

 

BRANNÝ ZÁVOD se uskutečnil 6.6.

Pětičlenné hlídky po trase plnily různé úkoly, při nesplnění dostaly trestné minuty, které se přičetly k běžeckému času. Byli jsme připraveni velmi dobře. Jedna hlídka obsadila 3. místo, hlídka ve složení Studénková, Motáň, Fridrich, Mezihorák, Tužilová zvítězila ve své kategorii. Super výkon!!!!

Na závěr jsme si opekli špekáčky.

          

   

K V Ě T E N  2019

Den dětí 31.5.

         

 

 

Planetárium 15.5.

Další z prožitkových programů, při kterém jsme se dověděli zajímavosti z vesmíru.

   

Chytré tělo 10.5.

Skvělý program, při kterém jsme se dověděli, jak to v nás všechno funguje.

         

D U B E N   2019

Preventivní program se uskutečnil 12. dubna.

    

B Ř E Z E N  2019

Ú N O R   2019

Občas si  vylepšujeme vyučování různými projekty. Do vlastivědy si připravili projekt žáci 6. třídy o řeckých bozích. Bylo to poučné i zábavné.

     

Výuku vlastivědy nám obohatili svými výtvory naši spolužáci.

  

Recitační soutěž – školní kolo se uskutečnilo 26.2. Naši třídu zastupovali Erik Pres  a Julie Neradilová. Julinka skončila na 2. místě, Erik na 3. Blahopřejeme!!!

 

 

 

 

 

LEDEN    2019

Tak už jsme zase o trochu starší.

Během ledna došlo k nečekané změně. Vlastivědu nás učí opět paní učitelka Koutná, protože p.uč. Perutíková přerušila práci  ze zdravotních důvodů.

V hodinách TV jsme využívali místní kluziště a chodili jsme bruslit.

Pololetí jsme ukončili vysvědčením, které bylo většinou povedené.

 

 

 

 

 

P R O S I N E C  2018

21.12. VÁNOČNÍ  BESÍDKA

Kalendářní rok jsme zakončili besídkou, kde jsme si připomněli vánoční obyčeje, koledování, zpívání u vánočního stromku a naladili jsme se na ty skutečné Vánoce, které prožijeme doma.

 

 

 

 

 

 

8.12. VÁNOČNÍ DÍLNY

Je hezké vytvořit si něco vlastníma rukama a prožít zajímavé odpoledne s vánoční náladou. Vyrobenými ozdobami jsme si pak nazdobili náš třídní stromeček.

 

 

 

 

 

6.12. VÁNOČNÍ KONCERT SKUPINY RÉVA

S vánočními písněmi a zvyky za námi přijela cimbálová muzika Réva. Společně jsme se pobavili, zazpívali si známé koledy a někteří spolužáci byli vybráni k plnění různých veselých úkolů. Vystoupení se nám líbilo.

5.12. MIKULÁŠ VE ŠKOLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L I S T O P A D   2018

30.11. PREVENTIVNÍ PROGRAM

15.11. LISTOVÁNÍ S  LUKÁŠEM HEJLÍKEM

 

 

 

 

 

14.11. NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Do knihovny na besedu se vždy těšíme. I tentokrát jsme se dověděli informace o nových knížkách a seznámili jsme se s novou knihovnicí Kateřinou Vávrovou.

Ř Í J E N   2 0 1 8

OSLAVA 100 LET OD VZNIKU REPUBLIKY

Toto výročí jsme si připomněli kulturním programem v jídelně školy, ve kterém vystoupila s básní Julie Neradilová.Pan Petržela připravil výstavku starých uniforem.

Pak žáci 1. stupně vytvořili před školou živou trikolóru. Všichni měli klobouky ve třech barvách naší vlajky, naše třída měla bílou barvu

.

 

 

 

 

ZÁTOPKOVA PĚTKA

V pátek  5. 10. 2018 se v Hroznové Lhotě konal  21.ročník závodu Emila Zátopka – ZÁTOPKOVA PĚTKA.  Je  to  štafetový běh  družstev žáků I. stupně základních škol, závodí 25 žáků, z toho musí být 10 žákyň. Každý žák běží 200m se štafetovým kolíkem, který si v cíli předávají.

Z naší třídy byli vybráni tito žáci: Jonáš Motáň, Tomáš Fridrich, Klára Studénková, Zuzana Pechalová a Nela Plášková.

Naše škola obsadila  3. místo z  pěti městských škol a celkově ze třinácti škol 5. místo. Na vyhlášení jsme za odměnu dostali pohár, diplom a míč. A každý soutěžící ještě obdržel malé občerstvení.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Š K O L N Í     R O K    2017 – 2018

Tento školní rok začal dost velkou změnou. Změnili jsme třídu i poschodí. Najdete nás ve staré budově  v prvním patře vlevo. Jsme úplně na konci chodby vlevo. Naše třída je malinká, ale útulná. Je v ní všechno, co potřebujeme. Ale hlavně jsme tam my. Sešli jsme se ve stejné sestavě včetně paní učitelky, která nás učí většinu předmětů. Anglický jazyk učí opět zástupkyně ředitele Hana Kristová. A nový předmět – vlastivědu – vyučuje Jarmila Koutná.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ČERVEN 2018

Den dětí – branný závod

KVĚTEN 2018

Den Země

 – ze slohových prací žáků 4.B

Den Země je o tom, že děláme dobré věci pro naši zemi: vysazujeme nové stromy, čistíme prostředí, staráme se o zvířata.

Žáci školy se účastní různých akcí.

Dne 7.5.2018 jsme se sešli (žáci 4. a 5. tříd) na školním dvoře. Byly tu přichystané úkoly podle příběhu Robinsona na pustém ostrově. Měli jsme si postavit přístřešek, vyrobit oblečení, hledat vodu se zavázanýma očima, poznávat různé rostliny. Pochopili jsme, že Robinson byl statečný muž a vzali jsme si z něj příklad. Už víme, že Země je náš domov a máme si jí vážit.

Ten den byl vážně super!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUBEN 2018

Školní akademie

27.4. se konala školní akademie, na které jsme přadvedli scénku Škola základ života. Každý z nás tu předvedl, co umí. Myslíme, že se nám to moc povedlo.

BŘEZEN 2018

Divadlo v Brně

28.3. jsme jeli do Brna do divadla Radost. Těšili jsme se na pohádku Pipi Dlouhá punčocha a představení bylo opravdu skvělé. Cesta autobusem i představení proběhlo bez problémů a vrátili jsme se s hezkými zážitky.

LEDEN 2018

Recitační soutěže 31.1. se zúčastnila Julinka Neradilová a Esterka Galanová. Do okresního kola nepostoupily, ale i tak blahopřejeme.

Tělocvik na novém kluzišti

PROSINEC 2017

Vánoční besídka – rozloučení z rokem 2017

Třídní divadlo

Žáci třídy se rozdělili na 3 skupiny a nacvičili stejnou  divadelní scénku. Sami si rozdělili role, připravili kostýmy a pomůcky. Společnými silami vytvořili scénu. Pak postupně předvedli, co se naučili. Přítomní diváci pak hlasovali, která skupina byla nejlepší. Bez ohledu na výsledek velkou pochvalu a uznání zaslouží úplně všichni.

Filmové představení v Kyjově

Všichni žáci 1. stupně se zúčastnili výletu do Kyjova na filmové představení HURVÍNEK. Pohádka byla kreslená a hodně zmodernizovaná a líbila se nám.

LISTOPAD 2017

TV jinak – ukázka výcviku stolního tenisu a národní házené pod vedením trenérů těchto sportů. Bylo to zábavné i poučné.

Jak chránit sami sebe – preventivní program, kde jsme si připomněli, na co a na koho si máme dávat pozor.

ŘÍJEN 2017

Návštěva knihovny se stala již tradicí. Paní knihovnice nám řekne o nových knihách a připomeneme si pravidla půjčování knih.

Dopravní výcvik

I ve 4. ročníku pokračuje dopravní výchova. Zvládli jsme jízdu zručnosti, jízdu podle značek na křižovatce, ani dopravní testy nás nepřekvapily.

V našem vyučování nastala zajímavá změna. Na praxi přišla budoucí paní učitelka Adélka, která už u nás byla ve 2. třídě.

Vyučování s ní bylo zábavné.

ZÁŘÍ 2017

První den ve škole nebyl náročný. Sešli jsme se na společném přivítání prvňáčků, pak jsme se seznámili s naší novou třídou a šatnou. A hodně rychle jsme se zabydleli v nových prostorách.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ŠKOLNÍ ROK 2016-2017

Už jsme třeťáci !!!!!  A můžeme si zpívat s Machem a Šebestovou:  My jsme žáci 3.B, bereme však na sebe podobu…….čeho? To se ještě uvidí.

Nový školní rok jsme zahájili s mnoha změnami. Postoupili jsme do vyššího ročníku doslova – máme třídu o patro výš. S novou třídou přišla nová třídní učitelka: Mgr. Jiřina Gasnárková. A je nás 21 –  o jednoho méně, protože jeden žák zůstal ve 2.ročníku . Máme také nový předmět – anglický jazyk, na který se těšíme.

Víme, že nás čeká hodně úkolů, učení, starostí i radostí. Celý rok budeme plnit úkoly třídní hryCESTA ZA POKLADEM“, která prověří naše dovednosti, znalosti, kamarádství a samostatnost. Na konci školního roku se určitě každý z nás ke svému pokladu dostane. Přejme si proto hodně úspěchů.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ČERVEN 2017

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Hurá, zvládli jsme to!!!!  Rozdali jsme si vysvědčení, vyhodnotili naši celoroční hru a už se těšíme na prázdninová dobrodružství.

Na shledanou ve 4. B !

Atletické olympiády – kategorie 2. a 3. třídy – se zúčastnili z naší třídy: Klára Studénková, Nikola Novoměstská, Ester Galanová, Tomáš Fridrich, Filip Mezihorák a Jonáš Motáň.

Nejdříve se pořádně rozcvičili, po nástupu se rozdělili na dvě skupiny a postupně soutěžili v běhu na 50 m, skákali do dálky a házeli míčkem. Jednotlivé výkony se bodovaly a podle dosažených bodů bylo stanoveno pořadí.

Máme radost. Jonáš Motáň obsadil 3. místo a Klára Studénková 2. místo. Gratulujeme!!

ŠKOLNÍ VÝLET  se uskutečnil 13.6. Naším cílem byl ranč v Kostelanech. Přenesli jsme se do doby “ indiánů a kovbojů“. Docela jsme se vyřádili.

Den dětí – branný závod

KVĚTEN 2017

Dopravní výchova v praxi

Nebude to dlouho trvat a všichni budeme mít 10 let. Pak můžeme sami jezdit na kole po silnici. Ale bez řádné přípravy to nejde.Dodržovat pravidla při jízdě na kole na cvičné křižovatce nebylo vůbec jednoduché.

V rámci vyučování se staráme o svůj školní záhon. Pěstujeme ředkvičky, kedlubny, hrášek a fazolky. Ale není to jednoduché. Musíme:  pokopat, odplevelit, uhrabat, připravit na setí, nasít a vysázet, zalévat. Uvidíme, co sklidíme.

Ke konci školního roku se nám už nechce jen učit. Proto jsme přivítali Den bláznivých účesů (   vyhrála Jůlinka ) a Barevný týden.

 

 

 

 

 

 

V rámci projektu prevence jsme se zúčastnili programu „ Pravidla a co já?“

DUBEN 2017

Ve skanzenu ve Strážnici jsme se podívali, jak se slavily Velikonoce dříve. Bylo to zajímavé a nám se to moc líbilo.

Zdravá výživa s Mrkvounem – program OVOCENTRA  jsme si opravdu užili.

Den Země – výcvik dravců

Noc s Andersenem se stala již tradicí. Je určena žákům 3.tříd, kteří přespí v knihovně. Letos jsme spali z pátku 31.3. na sobotu 1.4. Čekaly nás různé literární úkoly, hádanky a kvízy. Starší žáci nám zahráli scénky s postavičkami Čtyřlístku. Pak jsme přečetli své vlastní příběhy, které jsme měli za úkol vymyslet. Ale nejvíce jsme se těšili na stezku odvahy kolem hřbitova. Po cestě podle svíček nás strašili žáci 7. třídy a někteří z nás se docela báli. Po návratu jsme měli chvíli diskotéku, pak jsme si poslechli pohádku a kolem půlnoci už byl klid. Ráno jsme posnídali koblihy z místní pekárny, uklidili si věci a čekání na rodiče jsme vyplnili malováním na chodníku před knihovnou. Celá akce byla bezva.

BŘEZEN 2017

22.3. jsme ukončili plavecký výcvik v Ratíškovicích. Nejdříve jsme závodili jako na olympiádě. Někomu se dařilo více, někomu méně, ale snažili jsme se všichni, co nám síly stačily. Po závodech jsme měli volné plavání. A pak už jen vyhodnocení a rozloučení. Plavat jsme se naučili, už se těšíme v létě na koupaliště.

Celostátní testování MATEMATICKÝ KLOKAN proběhl také na naší škole. Druháci a třeťáci patřili do jedné kategorie „CVRČEK“. Nejvíce bodů v této kategorii ( 63 ) získala děvčata 3.B Jůlinka Neradilová a Zuzanka Pechalová.

7.3. jsme pod vedením paní Vyšinkové tvořili marcipánové kuřátko, které jsme si odnesli domů. Přivítali jsme tím nadcházející jaro. Někteří si ještě koupili další výrobky od paní Vyšinkové. Marcipánové tvoření se nám líbilo.

 

ÚNOR 2017

V únoru proběhlo školní kolo recitační soutěže. Naši třídu zastupovala 4 děvčata: Ester Galanová, Julie Neradilová, Nikola Novoměstská a Barbora Tužilová.

Ve své kategorii obsadila Jůlinka 1. místo a postoupila do okresního kola. Esterka skončila druhá. GRATULUJEME!

 Třídní parlament za pomoci učitelů  připravil školní karneval. Zúčastnili se ho dobrovolníci, kteří se sešli v jídelně a porota vyhodnotila masky. Za první stupeň byl nejlepší maskou vyhlášen Kimi Kladník , který představoval Rumcajse.

LEDEN 2017

A jsme zase o rok starší. Brzy nás čeká pololetní vysvědčení. Chřipkové onemocnění však vyřadilo mnohé z nás z učebních povinností. Třída byla téměř 2 týdny hodně vylidněná.

Plavání

Ve třetím ročníku je součástí výuky TV plavecký výcvik. Letos jsme začali v lednu a jezdíme do Ratíškovic. Ukončení bude koncem března.

Po převlečení do plavek a osprchování začínáme rozcvičením a pak hurá do vody. Plavat se nebojíme, pro začátek využíváme různé pomůcky.

PROSINEC 2016

Naše třídní vánoční besídka 

Užili jsme si konec kalendářního roku. Těšíme se na setkání v roce 2017.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vánoční koncert skupiny MARBO se nám líbil.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ukázku správného stolování nám předvedli žáci ze střední školy ze Bzence. Oběd byl opravdu slavnostní.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Přivítali jsme ve třídě Mikuláše s jeho doprovodem. Byl na nás hodný.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

LISTOPAD 2016

Užíváme si tělocvičny. Od ledna ji vyměníme za plavecký bazén v Ratíškovicích, kde nás čeká plavecký výcvik.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ŘÍJEN 2016

Naše návštěva v knihovně v rámci TÝDNE KNIHOVEN

 

 

 

 

 

Naši školu navštívil vracovský rodák pan Jan Dungel, malíř a cestovatel. Poutavě nám vyprávěl o své cestě v amazonských pralesích. Všude na svých cestách maluje ptáky a zvířata. Na závěr besedy se nám na památku  podepsal.

 

 

 

 

 

Vypravili jsme se do divadla do Zlína na pohádku PLAVÁČEK.

Cesta autobusem proběhla v klidu. Divadlo bylo velké a líbilo se nám. Seděli jsme v předních řadách. Představení bylo hezké, herců jsme se mohli téměř dotknout.

Po skončení pohádky jsme nechali všechny z hlediště odejít, vyšli jsme na jeviště a tam jsme se vyfotili. Připadali jsme si také jako herci.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ZÁŘÍ 2016

První školní den jsme byli trochu rozpačití. Začali jsme společným shromážděním celé školy. Pak jsme šli do své nové třídy a řekli jsme si, co nás čeká.

druhý den jsme šli do šatny. Je hezká, vylepšená. Jen musíme lépe udržovat pořádek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

Plníme ročníkový projekt „JSEM  CYKLISTA“

Pozvali jsme si na besedu městského strážníka pana Martina Presa.

Zúčastnili jsme se zajímavého pořadu „Používám mozek“

Dověděli jsme se zajímavou formou, jak se máme učit, abychom si co nejvíce zapamatovali. Snad tyto poznatky využijeme při vyučování.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

____________________________________________________________________________________________

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Rok se s rokem sešel a z prvňáčků už jsou zkušení druháčci. Naše třída 2.B bude letos pokračovat se svým oblíbeným pirátem Očkem, který si letos přizval na pomoc ještě Večerníčka. Večerníček nám bude pomáhat s projektem o českých pohádkách a vůbec s ním bude spousta zábavy. Zůstává nám i kouzelný námořnický kufřík, ve kterém každou chvilku najdeme nějaké překvapení. A tak hurá do práce!

ČERVEN 2016

Na začátku měsíce jsme oslavili Den dětí branným závodem. Dali jsme do toho všechnu energii, a tak jsme ji po skončení závodu šli doplnit opékáním špekáčků. Užili jsme si barevný týden ve škole. V plavání jsme na závěr měli závody. Mezi naše nejlepší plavce patří Viky, Filda, Nelinka a Jituška.

V pondělí 13.6. jsme vyrazili na „NEJ VÝLET“ do Hodonína. Napřed jsme se samozřejmě pořádně nasvačili a hned potom jsme vyrazili do ZOO. Tam na nás čekal zajímavý program o šelmičkách, hladili jsme si bílého ježka a když jsme si prohlédli celou ZOO, vyrazili jsme do přístavu. Tam už na nás čekal kapitán Černovous. Pomalovali jsme se jako piráti, vyzbrojili se pistolkami a vyrazili na plavbu na ostrov za pokladem. Dalo nám to práci, ale nakonec jsme ho našli.

IMG_1430 IMG_1426 IMG_1408 IMG_1407 IMG_1403 IMG_1397 IMG_1391 IMG_1389 IMG_1387 IMG_1384 IMG_1381 IMG_1363 IMG_1362 IMG_1361 IMG_1359 IMG_1354 IMG_1345 IMG_1344 IMG_1340 IMG_1339 IMG_1333 IMG_1325 IMG_1316 IMG_1308 IMG_1307 IMG_1295 IMG_1260 IMG_1238 IMG_1221 IMG_1192 IMG_1189 IMG_1153 IMG_1152 IMG_1149 IMG_1147 IMG_1146

KVĚTEN 2016

Tento měsíc jsme zahájili projektem „Můj kamarád“. Každou středu jezdíme plavat a moc se nám to líbí. Na školním pozemku jsme si zasadili svoje políčko a tak se o něj chodíme starat. Koncem měsíce jsme podnikli návštěvu do knihovny, kam si chodíme rádi vybírat oblíbené knihy.

IMG_1051 IMG_1056 IMG_1058 IMG_1065 IMG_1066 IMG_1077 IMG_1084 IMG_1085 IMG_1086 IMG_1136 IMG_1137 IMG_1142 IMG_1143

DUBEN 2016

V dubnu nás škola rozhodně baví. První nás čekal Pyžamový den. Od 13.dubna jezdíme na plavání do Bzence a ve čtvrtek 21.4. jsme vyrazili na pěší túru do Bzence na Starý hrad, protože naše Země měla tou dobou svátek. Počasí bylo jako malované a tak jsme si výlet parádně užili. Po cestě jsme splnili některé úkoly a ve staré zřícenině jsme dokonce našli sladký poklad. Cestou zpátky jsme se šli podívat do zámecké zahrady na lípu starou skoro 1000 let. Poté už jsme spěchali na vlak zpět do Vracova.

IMG_0895 IMG_0896 IMG_0901 IMG_0903 IMG_0906 IMG_0908 IMG_0911 IMG_0913 IMG_0917 IMG_0919 IMG_0921 IMG_0923 IMG_0925 IMG_0927 IMG_0931 IMG_0933 IMG_0934 IMG_0936 IMG_0937 IMG_0941 IMG_0943 IMG_0947 IMG_0948 IMG_0949 IMG_0951 IMG_0954 IMG_0956 IMG_0957 IMG_0959 IMG_0960 IMG_0961 IMG_0962 IMG_0963

BŘEZEN 2016

V březnu nás krásné počasí vylákalo ven a tak jsme se učivo prvouky o jarních kytičkách učili přímo na louce.

IMG_0811 IMG_0814 IMG_0815 IMG_0816 IMG_0817 IMG_0818

ÚNOR 2016

I v měsíci únoru stále putuje náš třídní pirát Očko na víkendy k jednotlivým dětem. Tomášek nás překvapil a s pirátem pro nás připravil hostinu ve formě muffinků. Pokračujeme i ve čtenářských dílnách, které nás baví stále víc a postupně se chystáme ve výtvarné výchově na jaro. Před prázdninami si pro nás některé „zpěvačky“ z naší třídy připravily celou Svěrákovu operetku Dvanáct měsíčků a sklidily bouřlivý potlesk.

IMG_0644 IMG_0645 IMG_0646 IMG_0647 IMG_0649 IMG_0650 IMG_0651 IMG_0652 IMG_0654 IMG_0656 IMG_0657 IMG_0658 IMG_0659 IMG_0661 IMG_0662

LEDEN 2016

Do nového roku jsme vstoupili plní síly. Zima nám alespoň trošku přála, a tak jsme se vydali v tělocviku sáňkovat. Sněhu stačilo jen málo, mráz tak akorát a už to fičelo. A na závěr měsíce nás čekalo krásné vysvědčení a zasloužené pololetní prázdniny.

PROSINEC 2015

V prosinci jsme navštívili knihovnu u příležitosti Týdne knihoven. Přišel k nám Mikuláš s čerty a anděly a o týden později i Lucky. Před Vánoci jsme si šli zazpívat s ostatními třídami vánoční koledy na schodiště a líbil se nám i Vánoční koncert Ziggiho Horvatha. Posezení u vánočního stromečku ve třídě, uzobávání cukrovíčka a drobné překvapení pod stromečkem už bylo jen pěknou slavnostní tečkou za tímto kalendářním rokem.

IMG_0507

LISTOPAD 2015

Měsíc listopad byl pro nás měsícem plným zážitků. S programem „Listování“ za námi do školy přijel Lukáš Hejlík s knížkou Eliáš a babička z vajíčka. 20.listopadu jsme vyrazili do Slováckého divadla v Uherském Hradišti na Nezbednou pohádku. Ve čtení pokračujeme se čtenářskými dílnami a baví nás čím dál více, čteme samostatně, plníme úkoly, pracujeme ve skupinkách. V hodinách si zkoušíme i prvky dramatické výchovy.

ŘÍJEN 2015

Tento měsíc jsme se naučili v českém jazyce abecedu i druhy vět, v matematice už počítáme do 20 s přechodem přes desítku. Vyzkoušeli jsme si první čtenářské dílny a byli jsme z nich nadšení. Celý měsíc jsme pracovali na projektu „Barevný podzim“ – v rámci prvouky jsme vyrazili na procházku do přírody, na kaštany, v pracovních činnostech jsme si poprvé zkoušeli šití – vyšívali jsme jablíčko. Navštívili jsme výstavu „Naše děcka“ a poslední předprázdninový den jsme se účastnili programu Ovocentra s Citronem.

Náš třídní maskot pirát Očko od tohoto měsíce putuje i se svým cestovním deníkem na víkendy k jednotlivým dětem, kde zažívá různá dobrodružství a děti mu deník postupně vypisují, malují a zdobí.

IMG_0023 IMG_0024 IMG_0025 IMG_0026 IMG_0029 IMG_0030 IMG_0031 IMG_0034 IMG_0036 IMG_0037 IMG_0039 IMG_0040 IMG_0041 IMG_0042 IMG_0143 IMG_0144 IMG_0145 IMG_0146 IMG_0148 IMG_0149 IMG_0150 IMG_0152 IMG_0153 IMG_0155 IMG_0156 IMG_0159 IMG_0256 IMG_0258 IMG_0300 IMG_0301

ZÁŘÍ 2015

Na začátku školního roku jsme si vyrobili papírové čepice našeho Večerníčka a pustili se do opakování učiva z 1.třídy. Ale aby to nebylo hned tak vážné, strávili jsme také jedno dopoledne na stadionu, kde si pro nás fotbalový klub přichystal různé zajímavé soutěže. Bylo horko jako o prázdninách, ale i tak jsme si to parádně užili.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA1.B

Klárka, Kimi, Zuzanka, Kubík, Nelinka, Baruška, Julinka, Martínek, Deniska, Nicolasek, Kubík, Esterka, Monička, Tomášek, Jonášek, Eriček, Viktorek, Míša, Jituška, Janička, Nikolka, Filípek
⇒ 22 námořníků – od 1. září 2014 žáčků 1.B

ZÁŘÍ 2014

Nalodili jsme se na loď jménem 1.B a společně s naším kamarádem a maskotem, pirátem Očkem, jsme vypluli na společnou plavbu za poznáním. Očko pro nás chystá různé hry a projektové dny. Taky má kouzelný námořnický kufřík, ve kterém občas najdeme nějaké překvapení. Společně se naučíme číst, psát, počítat, ale také zpívat, hrát hry, malovat a tvořit a pomáhat si. A kromě piráta Očka nám s tím pomáhá i naše paní učitelka Marcela Dubcová.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

P1070848 P1070857

ŘÍJEN 2014

V říjnu jsme se začali učit první písmenka a spojovat je do slabik. Společně s naším pirátem jsme se vydali na tajuplnou plavbu na Písmenkový ostrov pro poklad, kterým nakonec byla písmenková mapa. Hráli jsme si s prvními písmenky, skládali jsme je ze všeho možného i z vlastních těl, dramatizovali jsme známé pohádky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LISTOPAD 2014

V listopadu jsme se zúčastnili Dne zdraví ve školní jídelně a hlavně jsme dobývali hrad, v jehož nejvyšší věži se ukrývala krabice plná Slabikářů. S písmenkem „I“ jsme řádili jako indiáni a stavěli iglú z cukru pro Inuity.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PROSINEC 2014

V předvánočním čase jsme navštívili divadelní představení Dva tovaryši, trošku jsme se báli Mikuláše a čertů a těšili se z vánoční atmosféry ve třídě.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LEDEN 2015

První měsíc v roce nám dopřál i menší sněhovou nadílku, které jsme hned využili v hodinách tělesné výchovy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ÚNOR 2015

V únoru jsme si užívali „Pyžamový den“. Tento den jsme si vzali na pomoc i naše plyšové mazlíčky na usínání.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

BŘEZEN 2015

Po jarních prázdninách nás ve třídě čekalo velké překvapení v podobě nové interaktivní tabule. Vydali jsme se také na výstavu „Křehká krása motýlích křídel“, která se nám moc líbila. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací o životě a vývoji motýlů i o tom, jak se k nim máme chovat. Nejvíce nás zaujali exotičtí motýli a pavouci.

Před Velikonocemi jsme si hodně o těchto svátcích povídali a téma Velikonoc nás provázelo všemi předměty. Aby se nám lépe pracovalo s kamarády, trošku jsme si přestavěli lavice.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DUBEN 2015

V měsíci dubnu slavila naše Země svátek. 24.4 jsme si udělali výlet do Starého Města u Uherského Hradiště do areálu Kovosteelu, kde pro nás byl připravený program ke Dni Země. Vzali jsme s sebou i našeho třídního maskota piráta Očka. Jako správní námořníci jsme navštívili pirátskou loď i s piráty, někteří odvážlivci vylezli na maják. Po svačince jsme plnili spoustu úkolů, zajezdili jsme si na koloběžkách, projeli se vláčkem po areálu, prošli jsme kovozoo a nakonec jsme se vyřádili na skákacím hradu. Celý výlet se nám moc líbil.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

KVĚTEN 2015

Ve čtvrtek 7.5. jsme se zúčastnili našeho prvního branného závodu. Sice jsme se neumístili na prvních místech, ale užili jsme si to a nakonec jsme si společně opekli špekáčky. V tomto měsíci byl u nás ve škole i program Ovocentra s postavou Mrkvouna, který nás naučil mnoho nového o ovoci a zelenině. Navštívily nás děti z MŠ, které přijdou v září do 1.třídy, a tak jsme si to s nimi na chvilku vyměnili a pustili je do našich lavic, aby si to vyzkoušely. Když byl ve škole projekt Zdravé zuby, dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o našich zoubcích, o zubních kartáčcích i zubních kazech a vyzkoušeli jsme si i správné čištění zubů. Teď už na nás kazy nemohou. Protože už známe všechna písmena a umíme pěkně číst, pustili jsme se v prvouce do těžké práce na projektu Lidé a čas a vyrábíme si vlastní knihu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ČERVEN 2015

Poslední měsíc v tomto školním roce jsme zahájili karnevalem na Den dětí a pokračovali jsme barevným týdnem. Každý den jsme si oblékli na sebe jinou barvu. 5.6. probíhala pěvecká soutěž Vracovský slavíček. Naše Julinka a Esterka se umístily na 2.a 3. místě. Kromě toho jsme si společně celá třída přichystali krátké divadelní vystoupení – pohádku O kůzlátkách. Protože jsme už zdatní čtenáři, navštívili jsme znovu knihovnu, kde jsme byli pasováni na rytíře čtenářského řádu. Zasportovali jsme si na školní olympiádě a konečně jsme se poslední červnový týden vydali na výlet do Dinoparku ve Vyškově. Měli jsme obavy z počasí, ale nakonec jsme si celý výlet parádně užili a teď už se jen těšíme na vysvědčení a zasloužené prázdniny.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA