Angličtina jinak

Naše škola disponuje opravdu výborným technickým vybavením, a tak se žáci mohou vzdělávat inovativně a jít s trendem dnešní doby. Využívání tabletů v hodinách jazyků se stalo nedílnou součástí výuky, a to zejména díky dobrému pokrytí wifi připojení. Žáci se učí používat online slovníky (překladové i výkladové), vyhledávají informace, procvičují probranou látku pomocí online platforem (Kahoot, Quizizz, Wordwall, Learningapps, aj.), nebo se mohou zapojit do různých zábavných aktivit.

Jednu takovou si mohli žáci před Velikonocemi vyzkoušet v hodinách angličtiny. Jednalo se o Easter Scavenger Hunt. Žáci ve skupinách plnili úkoly pomocí snímaní QR kódů a jen svou bystrostí vyluštili z písmen získaných za správná řešení úkolů finální anagram. S příchodem teplejších měsíců a vlídnějšího počasí se žáci mohou těšit na další učitelské „výzvy“, tentokrát již v nových venkovních učebnách. ENGLISH can be fun 😀 if you want.