7. A

Školní rok 2023/2024

 

 

Školní rok 2022/2023

Školní výlet 16. 6. 2023- Bzenec

Vánoční besídka…..22.12.2022 🙂

 

Listování….. 31.1.2023 🙂

kniha

 

Den Země – 19. 4. 2023

 

 

 

 

Školní rok 2021/2022

Prázdniny utekly jako voda a my jsme už „páťáci“. Do naší třídy během loňského školního roku přibyl Mars Bilegsaikhan. Třídní učitelkou zůstala Zdenka Janovská, která vyučuje český jazyk, matematiku, vlastivědu, přírodovědu, výtvarnou výchovu a pracovní činnosti.  Učí nás ještě paní učitelky: Petra Šedová, Martina Hermanová, Nikola Sobotová z anglického jazyka, Soňa Procházková z tělesné výchovy a páni učitelé: Vojtěch Valihrach z ICT, Roman Kouřil z hudební výchovy.

 

Opakování a procvičování učiva

Český jazyk

Matematika

Advent

Vánoční výuka v centrech aktivity

Vánoční besídka

Barevný týden

 

Dopravní hřiště Kyjov

 

Den bez aktovek

 

Den Země

 

Ponožkový den

 

Dopravní hřiště Kyjov II.

Branný závod

A vyhráli jsme všechno………Huráááá.

 

Den dětí

Školní výlet – Vida Brno, plavba po Kníničské přehradě

Den zdraví

Pomalu se loučíme s prvním stupněm základní školy, těšíme se na všechno nové, co přijde v září. Krásné prázdniny.

 

 

 

 

Školní rok 2020-2021

Od 1.září 2020 už jsme čtvrťáci. Naše třída zůstala ve stejném složení, třídní učitelkou je Zdenka Janovská. Učí nás ještě paní učitelky: Jiřina Gasnárková z přírodovědy, Eva Šterclová z hudební výchovy, Miroslava Peťková z pracovních činností a Anna Soukalová z tělesné výchovy.

Září

Plavání – závěrečné ukončení a závody

Opakováíní učiva

Distanční výuka –  říjen, listopad

Prosinec – Vánoce

 

Distanční výuka – leden, únor, březen, duben, květen

Červen – Den dětí – návštěva farmy u Čajků

Školní výlet – Macocha

 

 

Školní rok 2019-2020

Leden

Barevný týden

Začínáme plavat

Listování

Prosinec

Vánoční besídka

Zpívání na schodech

Svatá Lucie

Preventivní program

Beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou v knihovně

Mikuláš ve škole

Listopad

Slavnostní oběd

 

Říjen

Září

 

 

 

 

Školní rok 2018-2019

Červen

Den zdraví

školní olympiáda

školní výlet

 

 

 

Ukončení plavání

Branný závod

Den dětí

Květen

Opět vystoupení žáků

 

Chytré tělo

Duben

Plavání

Preventivní program

Březen

Jarní výzdoba

Další představení

Únor

Naši divadelníci

Leden

Bruslení a pobyt venku

Představení ve třídě

Prosinec

Zpívání na schodech a besídka

Vánoční tvoření

Svatá Lucie

Vánoční koncert – cimbálová muzika Réva

Cimbálová muzika RÉVA

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikuláš ve třídě

Beseda na téma Bezpečně do školy

Listopad

Listování s Lukášem Hejlíkem

Beseda v knihovně se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

Říjen

Den otevřených dveří

Tvoříme

Divadlo v Kyjově – Povídejme si děti

Září

Sportovní dopoledne

Malujeme

 

 

Červen

Krásné prázdniny!

Vyhodnocení olympiády

Den zdraví

Pasování na čtenáře

 

Koupaliště

Školní výlet

Mírový běh

Návštěva předškoláků

Branný závod

Květen

Pyžamový den

Slavíček

Preventivní program

 

Den Země

Duben

Akademie

Týden oblečení

Na zahradě

Březen

Hodina ČJ

 

Návštěva v kuchyni

 

Zdravá výživa

Zdravé zoubky

Únor

Fotografie v novinách

Leden

Vysvědčení a recitační soutěž

Naše výtvarné práce

V pondělí 15. ledna jsme byli v Kyjově na pohádce Čertoviny.

Prosinec

Vánoční zpívání

Vánoční besídka

 

První sníh

Mikuláš ve škole

Listopad

Návštěva knihovny

Milá návštěva – paní kuchařky

Dostáváme Slabikář

 

Učíme se šplhat

Tandemová výuka

 

Máme nové stavebnice!

 

Říjen

Bramborové speciality v jidelně…….

 

Září

Jak jsme začínali….

     

V tělocvičně…….

Sportovní dopoledne……