Kariérní poradenství

Vzdělání je schopnost porozumět druhým. (J. W. Goethe)
Neučíme se pro školu, ale pro život. (Seneca)
Praxe je nejlepší učitelka. (Cicero)

Pro rodiče (2022/2023):

Aktualizace 2. 9. 2022:

 • všichni žáci odcházející na střední školy obdrží během měsíce října Atlas školství pro Jihomoravský kraj
 • k volbě SŠ pomáhají i stránky infoabsolvent a atlasskolstvi
 • aktuální informace z IPS v rámci našeho kraje a k veletrhům středních škol, týkajících se mimo jiné termínů výstav středních škol, naleznete zde: Informační a poradenské středisko (uradprace.cz)
 • Online veletrh středních škol MSK:  https://veletrh-skol.msk.cz/
 • loňská informativní brožura  Průvodce devítkou 2021-2022
 • 21. 11. 2022 se bude konat informativní schůzka – přihlášky, zápisové lístky, konkrétní informace
 • v prvním kole se podávají dvě přihlášky, termín zaslání na SŠ je do 1. března 2023, zasílá rodič
 • datum podání přihlášek na umělecké školy je do 30. 11. 2022, zasílá rodič
 • zápisové lístky sloužící k přihlášení se ke studiu na střední škole se vydávají pouze rodičům – v týdnu 20. – 24. 2. 2023
 • pro maturitní obory se konají jednotné přijímací zkoušky z Jč a M, zkoušky má na starost společnost Cermat
 • termíny přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 13. dubna a 14. dubna 2023, u osmiletých gymnázií pak 17. a 18. dubna 2023
 • náhradní termíny jsou stanoveny na 10. a 11.  května 2023

Ing. Jaroslava Trnková

Užitečné webové stránky:

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práceSCIO
Průvodce světem povolání
Zkoušky nanečisto
KVIC
Atlas školství

https://www.vyberskoly.cz/

http://www.jmskoly.cz/r/katalog

https://www.youtube.com/watch?v=TGeE3zq4T_g

https://www.infoabsolvent.cz

https://www.infoabsolvent.cz/VideoObory/

https://www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Maturitni

Harmonogram – tabulka důležitých termínů

do 31. října 2022 ředitelé příslušných škol vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (bez talentové zkoušky do 31. ledna 2023)
do 30. listopadu 2022 uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
2. – 15. ledna 2023 talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázií se sportovní přípravou
2. ledna – 15. února 2023 talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
15. – 31. ledna 2023 talentové zkoušky v konzervatořích
do 1. března 2023 odevzdání přihlášky ke vzdělávání na střední školy do oborů bez talentové zkoušky
13. a 14. dubna 2023 1. a 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání (8letá gymnázia 17. a 18. dubna 2023)
10. a 11. května 2023 1. a 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání

 

(2013/14) Důležité: V novém občanském zákoníku jsou úpravy vztahující se k přijímacímu řízení na střední školy (vyhl. MZ č. 98/2012 Sb. a vyhl.  MZ č. 79/2013 Sb.).  Spočívají v tom, že pokud student potřebuje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, musí přijít k lékaři kromě přihlášky i s formulářem Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.  Tento formulář musí být potvrzen lékařem ve 3 vyhotoveních, jeden z těchto formulářů potvrzených lékařem je pak nutné doručit na adresu školy společně s přihláškou ke studiu. Tato informace je nová a v podstatě část středních škol ani lékařů o tom neví, vše se uvádí teprve do chodu, a proto Vám přihlášku možná potvrdí i bez tohoto formuláře, jak už se i stalo.  Přesto Vás upozorňuji na tuto skutečnost.  Formuláře Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro jednotlivé maturitní i učební obory je nutno vyzvednout si na jednotlivých středních školách/jejich webových stránkách. Kam po ZŠ? Rozhodnu se správně?

Tyto a další otázky si kladou vycházející žáci. V 9. ročníku mají děvčata a chlapci předmět „Volba povolání“. Poznávají svou osobnost pro správnou volbu povolání, využívají své  poznatky v praxi, rozvíjejí své dovednosti a schopnosti,  uvědomují si podíl vlastní zodpovědnosti při rozhodování, získávají  přehled o nabídkách vzdělávání, umí si poradit v zátěžových situacích  spojených s přechodem ze ZŠ na SŠ,  uvědomují si rozdíl mezi školou a zaměstnáním, seznamují se s pracovními  příležitostmi v regionu. Sami zjistí, že na trhu práce jsou žádáni uchazeči s kladným, aktivním přístupem, ochotou učit se novým věcem a poznatkům.  Důležité je poznání, že vzdělání má trvalou hodnotu a že veškeré nabyté znalosti a dovednosti mohou využít v profesním životě.
Je nutné se rozhodnout zodpovědně, neboť první nasměrování do jisté míry může ovlivnit budoucí profesní život. Žáci i rodiče se mohou informovat u výchovné poradkyně, TU i ostatních pedagogů.

 

Desatero“ ke správné volbě povolání

 1. Rozhodující jsou mé předpoklady, schopnosti a zájmy.
  2. Diskutuj s VP, učiteli, rodiči a známými.
  3. Opatři si informační brožuru k volbě povolání.
  4. Vytvoř si seznam oborů, které tě zajímají a kterým by ses chtěl(a) věnovat.
  5. Vytvoř si seznam škol.
  6. Navštiv střední školy (DOD).
  7. Získej více informací o škole.
  8. Využij poradenských služeb – IPS (portal.mpsv.cz)
  9. Připrav se na přijímací zkoušky.
  10. V případě studijních či výchovných problémů navštiv PPP.

Dokumenty

Informace k přijímacímu řízení na osmileté gymnázium pro školní rok 2022.docxStáhnout dokument
Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2022-23.docxStáhnout dokument
Jednotné přijímací zkoušky.pptxStáhnout dokument

Akce pro deváťáky a jejich rodiče

Termíny přijímacích zkoušek