Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci

Jméno: e -mail Na škole vyučuje:
Chovanec Bronislav chovanec@mzsvracov.cz Př, VkO, ředitel školy
Maňasová Hana manasova@mzsvracov.cz PČ, zástupkyně ředitele školy
Dubcová Marcela dubcova@mzsvracov.cz 1. A
Šterclová Eva sterclova@mzsvracov.cz 1. B
Petříková Jaroslava petrikova@mzsvracov.cz 2. A
Zavrtálková Adéla zavrtalkova@mzsvracov.cz 2. B
Peťková Miroslava petkova@mzsvracov.cz 3. A
Šebelová Vladimíra sebelova@mzsvracov.cz 3. B
Presová Veronika presova@mzsvracov.cz 4. A
Janovská Zdeňka janovska@mzsvracov.cz 4. B
Hrkalíková Veronika hrkalikova@mzsvracov.cz 5. A
Procházková Soňa prochazkova@mzsvracov.cz 5. B
Jelínková Pavla jelinkova@mzsvracov.cz VV, TV, třídní učitelka 6.A
Sobotová Nikola sobotova@mzsvracov.cz AJ, D, třídní učitelka 6. B
Hermanová Martina hermanova@mzsvracov.cz AJ, D, třídní učitelka  7.A, koordinátorka ŠVP
Strmisková Silvie strmiskova@mzsvracov.cz Z, TV, NJ, třídní učitelka 7.B
Sýkorová Zdena sykorova@mzsvracov.cz M, HV, třídní učitelka 8.A
Šedová Petra sedova@mzsvracov.cz AJ, VkO, třídní učitelka 8.B
Maradová Kristýna maradova@mzsvracov.cz ČJ, NJ, třídní učitelka 9.A
Navrátilová Kamila navratilova@mzsvracov.cz ČJ, VkO, třídní učitelka 9.B
Jaroslava Trnková trnkova@mzsvracov.cz Př, Ch, VkZ, VP, metodik prevence
Valihrach Vojtěch valihrach@mzsvracov.cz F,  Informatika
Glacová Miroslava glacova@mzsvracov.cz ČJ, D,  výchovná poradkyně
Srkalová Eva srkalova@mzsvracov.cz M, FG
Gasnárek Aleš gasnarek@mzsvracov.cz TP, PČ, PřP
Kouřil Roman kouril@mzsvracov.cz HV
Hlavsová Dana hlavsova@mzsvracov.cz NJ
Filip Kotásek kotasek@mzsvracov.cz Informatika, ICT koordinátor
Koníčková Petra konickova@mzsvracov.cz Asistent pedagoga
Hermanová  Nikola hermanovan@mzsvracov.cz VkZ, asistent pedagoga
Ratuská Eva ratuska@mzsvracov.cz Asistent pedagoga
Novotná Barbora novotna@mzsvracov.cz Asistent pedagoga
Niklová Lenka niklova@mzsvracov.cz Asistent pedagoga
Kepeňová Eva kepenova@mzsvracov.cz Přípravná třída
Raiskubová Veronika raiskubova@mzsvracov.cz Školní družina
Jakšová Helena jaksova@mzsvracov.cz Školní družina
Repíková Linda repikova@mzsvracov.cz Školní družina

Zkratky:
PČ – Pracovní činnosti
VkZ – Výchova ke zdraví
VkO – Výchova k občanství
VP – Volba povolání
FG  – Finanční gramotnost
TP – Technické práce                                                                                                                                                                                                                                                                    PřP – Přírodopisná praktika

Nepedagogičtí zaměstnanci

Jméno: Pracovní zařazení:
Harnošová Martina Vedoucí školní kuchyně
Špičáková Hana Kuchařka
Antošová Petra Kuchařka
Hana Fridrichová Kuchařka
Řiháková Andrea Kuchařka
Šebestová Lenka Administrativní pracovnice
Zmeškalová Jana Administrativní pracovnice
Somr Pavel Školník
Pelechová Anna Uklízečka
Presová Miroslava Uklízečka
Šimková Renata Uklízečka
Švédová Ludmila Uklízečka