Projekty v uplynulých letech

Ozdravná opatření pro rok 2016

 1. Pokračování ve výměně světel a elektroinstalace
 2. Rekonstrukce šaten (3. – 5. třída)
 3. Revitalizace chodeb
 4. Dovybavení školní družiny
 5. Oprava střechy objektu ve školní zahradě
 6. Dovybavení kmenových učeben – interaktivní tabule
 7. Učebna dějepisu – stojany na mapy
 8. Vyvýšené šestiúhelníkové záhony ve školní zahradě
 9. Nový mobiliář na dvůr školní družiny

V kalendářním roce 2015

se nám podařilo uspět se žádostmi o finanční dotaci ve třech dotačních programech:

1. V rámci Preventivního programu s názvem „Podejme si ruce“ jsme získali celkem 53 000,- Kč.

Tato částka je určena na besedy a přednášky pro žáky 1. i 2. stupně, besedu pro rodiče, seminář pro pedagogy a na studium metodičky prevence – prevence sociálně patologických jevů.

2. V rámci Rozvojového programu na Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením jsme získali částku 24 000,- Kč.

Tyto prostředky budou použity na zakoupení mluvícího kalkulátoru a zvětšovacího programu s hlasovou podporou pro žáka se zrakovým postižením.

3. Nejvyšší částku jsme letos získali z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva č. 56. Náš projekt „Jazyk bez hranic“ byl podpořen částkou 919 174,- Kč.

Získané prostředky budou použity na dvě klíčové aktivity:

 • Čtenářská dílna jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Zde budou prostředky využity na nákup nových knih a odborné literatury, uspořádání besed či představení pro žáky.
 • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.
  V rámci tohoto pobytu uspořádáme na podzim r. 2015 letecký pětidenní zájezd do Londýna a okolí pro 50 žáků.
  vyzva

4. Naše škola získala dotaci z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Rozvoj technických dovedností“ – výzva č. 57, částka 204 112 Kč na modernizaci dílen.

Školní roky 2019 – 2021

VÝZVA Č. 02_18_063 OPVV  Šablony II. – Učme se lépe2
(od 1. února 2019, finanční dotace je 1 525 868 Kč)

Půdní nástavba

Dokončení půdní nástavby