Metodik prevence

Školní metodik prevence

Ing. Jaroslava Trnková kontakt: 518 327 679/128
Konzultační hodiny:

pondělí 7:30 – 8:30
úterý 14:00 – 14:30

Oblasti činností školní metodičky prevence

Metodické a koordinační činnosti:

 • Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
 • Koordinace a účast na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování
 • Metodické vedení učitelů v této oblasti
 • Koordinace vzdělávání pedagogů v oblasti rizikového chování
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti, které v této oblasti působí
 • Kontaktování odborného pracoviště a účast na následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování
 • Shromažďování odborných zpráv o žácích v poradenské péči, týkající se prevence rizikového chování a zacházení s nimi v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • Vedení písemných záznamů dokumentujících vlastní činnost

Informační činnosti:

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování

Poradenské činnosti:

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování, poskytování poradenství těmto žákům a jejich zákonným zástupcům
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycení varovných signálů a rizikových faktorů
 • Příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a poradenskými zařízeními

Dokumenty školy

Krizový plán.pdfStáhnout dokument
Krizový plán - Trnková.pdfStáhnout dokument
Minimální preventivní program 2023-2024.pdfStáhnout dokument

Ostatní

Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních.pdfStáhnout dokument
Metodicke_doporuceni_uvodni_cast.pdfStáhnout dokument
Metodický_pokyn_2016.pdfStáhnout dokument
narodni_strategie_primarni_prevence_2019_27.pdfStáhnout dokument
Priloha c. 13 Tabák aktualizováno 2022.pdfStáhnout dokument
Priloha_1_Navykove_latky.pdfStáhnout dokument
Priloha_10_Vandalismus.pdfStáhnout dokument
Priloha_11_Zaskolactvi.pdfStáhnout dokument
Priloha_12_Kradeze-1.pdfStáhnout dokument
Priloha_14_Krizove_situace_spojene_s_nasilim.pdfStáhnout dokument
Priloha_15_Netolismus.pdfStáhnout dokument
Priloha_16_Sebeposkozovani.pdfStáhnout dokument
Priloha_17_Nova_nabozenska_hnuti.pdfStáhnout dokument
Priloha_18_Riziikove_sexualni_chovani.pdfStáhnout dokument
Priloha_19_Prislusnost_k_subkulturam.pdfStáhnout dokument
Priloha_2_Rizikove_chovani_v_doprave.pdfStáhnout dokument
Priloha_20_Domaci_nasili.pdfStáhnout dokument
priloha_21_hazardni_hrani.pdfStáhnout dokument
Priloha_3_poruchy_prijmu_potravy.pdfStáhnout dokument
Priloha_4_Alkohol.pdfStáhnout dokument
Priloha_5_Syndrom_CAN.pdfStáhnout dokument
Priloha_6_Skolni_sikanovani.pdfStáhnout dokument
Priloha_7_Kybersikana.pdfStáhnout dokument
Priloha_8_Homofobie.pdfStáhnout dokument
Priloha_9_Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemitismus-1.pdfStáhnout dokument