Laboratorní práce – kyseliny a zásady 8R

Žáci 8. ročníku si v hodinách chemie v rámci laboratorních prací prakticky ověřili, jakým způsobem lze za pomocí přírodních indikátorů a univerzálních indikátorových papírků určit kyselost a zásaditost látek.

Vyučující nejdříve žákům demonstrativně předvedla určení kyselosti a zásaditosti u kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu sodného. U těchto látek jim převedla reakci kyseliny se zásadou nazývanou neutralizace. Každá skupina dostala sadu kádinek, do kterých si připravila vzorky vody, octu, citronu, sody, mýdla a pracího prášku.Jednotlivé vzorky žáci zkoumali za pomocí indikátoru z červené řepy, fenolftaleinu, lakmusového a univerzálního indikátorového papírku. Vše zaznamenali do laboratorního protokolu. Práce je moc bavila a prohloubila jejich znalosti.