Školní hřiště

Školní hřiště bylo dobudováno a otevřeno v roce 2014 díky dotaci 8 047 600Kč z Projektu ROP Jihovýchod.

Sportovně rekreační areál MZŠ Vracov umožňuje bezbariérový přístup ke sportovišti.
Mimo čas výuky je areál pro veřejnost volně přístupný od dubna do října, a to v pracovní dny od 16.00 – 20.00 h, soboty, neděle a svátky od 9.00 – 20.00 h, takže rodiny s dětmi i aktivní senioři zde mohou trávit volný čas zdarma a využít odpočinkovou zelenou zónu s posezením v již dříve vybudovaném arboretu.
Areál nabízí aktivní vyžití hlavně pro děti a mládež, čímž se snažíme předcházet problémům a následkům sociálně patologických jevů. Základem prevence jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže v oblasti sportu. V tomto areálu se pořádají akce organizované školou (karneval družiny, školní olympiáda atd.), ale využívají jej i jiná sportovní sdružení či DDM Vracov.
Provozní řád a provozní doba jsou vyvěšeny u vstupu na hřiště a na webových stránkách školy, kde si můžete také prohlédnout fotografie hřiště a školních akcí.

Akce na hřišti MZŠ Vracov
Pravidelná výuka tělesné výchovy – 36 hodin týdně, odpolední pravidelný program školní družiny  – 10 hodin týdně

Akce:
Sportovní dopoledne – nábor fotbalové přípravky
Dopravní výchova – cyklisté – jízda zručnosti,
Florbal – školní turnaj
Den otevřených dveří
Výchovný koncert ke Dni dětí
Pasování na prvňáčky – akce přípravné třídy
Školní olympiáda 1. stupeň
Školní olympiáda 2. Stupeň
Školní družina – Sportuj ve škole, kuličkiáda, čarořádění
Den zdraví
DDM Vracov – atletická přípravka
– příměstský tábor