VÍDEŇ

V sobotu 1.6.2024 jsme se žáky 2. stupně navštívili Vídeň. Jednodenní výlet pořádala škola spolu se Spolkem rodičů při Masarykově ZŠ Vracov. Přestože v poledne trochu pršelo, počasí nám jinak přálo. Navštívili jsme zahrady paláce Schönbrunn, Gloriette – vyvýšené místo v zámeckém parku, odkud je krásný výhled na město, prošli jsme se historickým centrem Vídně, zhlédli jsme památník Marie Terezie a palácový komplex Hofburg. Věděli jste, že celý komplex zahrnuje 16 křídel a 17 dvorů? Další zastávkou byl Stephansdom, se svými 136 metry nejvyšší chrám Rakouska, nahlédli jsme do venkovního ustájení lipicánů, kteří jsou využíváni pro umění klasického jezdectví Španělské školy, jež se dochovalo v původní podobě od renesance až do současnosti, prohlédli jsme si také augustiniánský kostel, který byl svědkem svatby císařovny Sissi a císaře Františka Josefa. Další zastávkou byl Hundertwasserhaus, známá architektonická turistická atrakce. V neposlední řadě jsme navštívili také vídeňský zábavný park Prater – cíl cesty mnohých. Díky paní průvodkyni jsme nebyli ochuzeni ani o zajímavosti z kuloárů habsburské monarchie.

 

Výlet se nám moc líbil. Děkujeme.