Zahájení školního roku

Nový školní rok začal 1. září na školním dvoře, kde všechny děti přivítal ředitel školy spolu se starostou města a panem farářem. Srdečného přijetí se dostalo nastávajícím prvňáčkům a dětem z přípravné třídy. Do prvních tříd nastoupilo celkem 49 dětí, do přípravné třídy přišlo dalších 15 dětí. Celkově je pro tento rok  do školy zapsáno 410 dětí.