Branný závod

Ve čtvrtek 22.6. se uskutečnil Branný závod, kterého se zúčastnili žáci všech ročníků. Akce nabídla pestrou paletu stanovišť, kde se žáci mohli předvést ve svých dovednostech. Mezi vybranými úkoly byla například házení granátem, skok přes švihadlo, střelba a otázky ze znalostí.

Branný závod se stal skvělou příležitostí pro žáky prožít akční a zábavný den plný soutěžení a nových zážitků. Tato akce zároveň podpořila jejich týmovou spolupráci, disciplínu, a poskytla jim příležitost k rozvoji jejich individuálních dovedností.