Den Země na 2. stupni

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 jsme si na naší škole připomněli Den Země, což je celosvětová událost zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí (ve světě tento den připadá na 22. dubna).

  • Žáci 6. ročníku absolvovali turistickou trasu v okolí Vracova. Zastávkou byla návštěva vodojemu ve Vracově a přednáška pana učitele Gasnárka o přírodních poměrech v okolí naší obce.
  • I 7. ročník měl na programu turistickou trasu. Výchozím bodem byl památník J. B. Bechtela ve Bzenci-Přívoz. Odsud šli žáci s vyučujícími pěšky do Vracova. Po cestě týmy plnily různé úkoly. Také se seznámily s přírodními památkami v okolí (Váté písky, Osypané břehy, Žilkův dub…). Celková délka trasy byla přibližně 15 km.
  • Centrum Veronica Hostětín se věnuje environmentální výchově a vzdělávání. Žáci 8. ročníku měli možnost toto centrum navštívit a seznámit se s fungováním kořenové čistírny, výtopny na štěpku a výrobou moštu.
  •  9. ročník využil program z nabídky Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty. Žáci absolvovali plavbu po Baťově kanále ke vnorovským plavebním komorám a výšlap do okolního lužního lesa.

            Cílem dnešního dne nebylo žáky ošidit o nové informace z matematiky, přírodopisu, zeměpisu atd., ale zastavit se a uvědomit si důležitost ochrany životního prostředí a naučit se být pokorný a šetrný k naší přírodě.