Exkurze 6. ročníků do Brna

Třídy 6. ročníku si zpestřily předprázdninový týden, a to dvěma vzdělávacími exkurzemi v Brně. V Anthroposu se seznámily s prvními lidmi a vývojem člověka a společnosti od samotných počátků lidské existence, poté zavítaly do Planetária, kde v digitáriu zhlédly dokument s názvem Cesta Sluneční soustavou. Obě přírodopisné exkurze měly u šesťáků velký úspěch.