Jan Dungel – přírodovědec, malíř a spisovatel v MZŠ Vracov

Ve dnech 27.5. až 29.5.2024 navštívil naši školu vracovský rodák, uznávaný přírodovědec, malíř, ilustrátor a spisovatel Jan Dungel. Vynikající ilustrátor publikací či atlasů zvířat a rostlin se rozhodl jedno své dílko věnovat naší škole. Po společné dohodě jsme zvolili sovu. Proč zrovna sovu? Sova je symbol moudrosti, a proto k základní škole patří, sova je v letu, protože vzdělávání je běh na dlouhou trať (někdy i na celý život) a všichni se pohybujeme po cestě vzdělání až k našim přáním a cílům. A do třetice je to puštík obecný, který obývá také naše vracovské lesy, takže jsme si kus lesa přenesli i do školy. Chtěli bychom poděkovat panu Mgr. Zdeňku Hlavsovi, který tuto malbu zprostředkoval, a spolku Vracovských vinařů za podpoření akce. Největší dík však patří panu Janu Dungelovi. Velmi si vážíme jeho práce a přejeme mu vše nejlepší do dalšího života.