Multikulturalita současného světa

Žáci 9. ročníku se v několika předmětech zapojili do projektu multikulturalita současného světa. Byli seznámeni se specifickými znaky různých ras, národů, jazyků…Hovořili o vztazích mezi lidmi bez ohledu na jejich kulturu, sociální, náboženskou příslušnost. Výsledkem tohoto projektu jsou žákovského práce, které si můžete prohlédnout na fotografiích.