Nová pergola na školní zahradě

V minulém týdnu jsme dokončili v rámci předmětu pracovní činnost a technické práce pergolu pro kiwi. Tento nový sadovnický prvek jedlé zahrady, na kterém pracovali žáci šestého, sedmého a devátého ročníku, jsme mohli postavit díky pomoci pana Ing. Milana Petříka, který dokázal materiál na stavbu pergoly sponzorsky zajistit u firmy Dřevopodnik Hausner s.r.o., Koryčany.