Nový školní rok začal!

Nový školní rok začal 4. září na školním hřišti, kde všechny děti přivítal ředitel školy spolu s panem starostou, panem farářem a paní ředitelkou MŠ.

Srdečného přijetí se dostalo nastávajícím prvňáčkům a dětem z přípravné třídy. Do prvních tříd nastoupilo celkem 51 žáků, do přípravné třídy přišlo dalších 13 dětí. Celkově je pro tento rok do školy zapsáno 405 dětí.