Olympiáda mediální gramotnosti

V pátek 1. prosince 2023 se v Praze v budově Magistrátu hlavního města Prahy konalo finálové kolo prvního ročníku Olympiády mediální gramotnosti. Organizátoři soutěže se snaží zábavnou formou vzdělávat žáky v oblasti mediální gramotnosti, která v běžné výuce často chybí. V rámci prvního kola se do soutěže zapojilo 13 000 žáků základních škol.

Naši školu reprezentoval Jakub Šťastný z 9. B, který se v prvním kole umístil na vynikajícím 16. místě z celé České republiky a ve finálovém kole získal 28. místo. Za výborný výkon Kubovi gratulujeme!