Školní kolo biologické olympiády

V pondělí 29. ledna se naše škola stala dějištěm školního kola Biologické olympiády, soutěže, která testuje biologické znalosti a dovednosti žáků. Letošní ročník byl plný zajímavých úkolů, které pokrývaly různé oblasti biologie. Téma znělo: „Jak se žije v lužním lese“. Soutěžilo se ve třech disciplínách – poznávání rostlin a živočichů, kvíz na dané téma a laboratorní práce. Účastníci olympiády odvedli dobrou práci.

A jak to dopadlo? ⬇️

 

Na 1. místě se umístila Barbora Klímová z 9. A, na 2. místě Ondřej Sedlák a na 3. místě Karla Mikešová, oba z 8. A.

Děkujeme všem zúčastněným žákům za velkou snahu při řešení školního kola Biologické olympiády a vítězům gratulujeme.

Do okresního kola musí žáci zpracovat vstupní úkol, který bude součástí hodnocení. První dva řešitelé z kategorie postupují do okresního kola, třetí žák je veden jako náhradník. Okresní kolo se bude konat 19. 3. 2024 v budově Klvaňova gymnázia a Střední zdravotnické školy v Kyjově. Přejeme jim hodně štěstí!