Souboj čtenářů

Čtenáři z šestých tříd se zapojili do literární soutěže Souboj čtenářů, ve které změřili své čtenářské dovednosti s desítkami dalších šesťáků a primánů ze škol z celé republiky.
Utvořili jeden tým, v němž si rozdělili pět soutěžních knih tak, aby každý ze skupiny přečetl nejméně jeden titul. Soutěžící se připravovali celé jaro, poctivě četli, důležité informace si zapisovali do poznámkového bloku a diskutovali nad obsahem.
Samotná soutěž probíhala online formou. Z naší sedmnáctičlenné skupiny byl vybrán jeden zapisovatel, rychlík v psaní na počítači, který zapisoval odpovědi do soutěžního formuláře. Ostatní členové týmu se u něj střídali a formulovali své odpovědi.
Soutěžní otázky byly záludné, připravené pro pozorné čtenáře, kteří tak museli prokázat nejen znalost obsahu pěti soutěžních knížek, ale také předvést, že textu porozuměli, četli chytře a dokázali vyvodit třeba i ne přímo zmíněné souvislosti a znalosti.
Z celkového počtu 95 zúčastněných tříd naše soutěžní skupina obsadila 56. místo. Získané body na postup do finálového kola bohužel nestačily, nicméně všichni soutěžící jsou rádi, že se zúčastnili.