Sportovní dopoledne

Sportovní dopoledne oživilo základní školu, díky spolku Magnet. Celý první stupeň se do této akce zapojil, která přinesla zábavu a pohyb.

Na programu byly různorodé pohybové hry. Žáci se aktivně zapojili a projevili svou pohotovost a fair play. Spolek  Sportovní dopoledne bylo příjemným zážitkem pro všechny žáky. Ukázalo se, jak důležitý je pohyb ve vzdělávání dětí. Možná se zde objeví budoucí sportovní talenty, které uvidíme na dalších soutěžích.