Výšlap na Brdo

Žáci 8. ročníku se učí v hodinách zeměpisu o České republice. Po získání několika informací měli za úkol zjistit, jak se jmenuje nejvyšší hora v Chřibech, co zde můžeme navštívit, jaké jsou možnosti se tam o víkendu dopravit, naplánovat turistickou trasu, jaké bude počasí atd. Žáci pracovali ve skupinách a využívali různé portály k získávání informaci (wikipedie.cz, idos.idnes.cz, mapy.cz, google.cz, atd. Na závěr skupina žáků v sobotu 21. října ověřila správnost výsledků v praxi.