Zahájení činnosti školní družiny

Školní družina zahájí svou činnost v úterý 5. září 2023.