třída 1. A

Nadále používejte nastavenou komunikaci s třídní učitelkou.