Konzultační hodiny učitelů ve šk. roce 2019/20

Hana Kristová pondělí 12:30 – 13:30 čtvrtek 12 :30 – 13:00
Adéla Zavrtálková pondělí 11:50 – 12:20 pátek 11:50 – 12:20
Marcela Dubcová pondělí 11:45 – 12:15 úterý 11:45 – 12:15
Barbora Potůčková pondělí 12:35 – 13:05 středa 12:35 – 13:05
Zdenka Janovská pondělíí 12:35 – 13:05 čtvrtek 12:35 – 13:05
Vladimíra Šebelová pondělí12:50 – 13:20 úterý 11:50 – 12:20
Soňa Procházková středa 12:35 – 13:05 čtvrtek  12:35 – 13:05
Anna Soukalová středa 12:45 – 13:15 čtvrtek 12:45 – 13:15
Eva Šterclová středalí 11:50 – 12:20 čtvrtek 11:50 – 12:20
Jaroslava Petříková pondělí 12:00 – 12:30 čtvrtek 11:50 – 12:20
Miroslava Peťková úterý 12:40 – 13:20 středa 12:40 – 13:20
Miroslava Glacová úterý 13:30 – 14:30 pondělí 7:00 – 7.40 (VP)
pondělí 13::30 – 15:30 (VP)
Martina Hermanová úterý 13:30 – 14:00 čtvrtek 13:30 – 14:00
Kristýna Maradová středa 14:00 – 15:00
Michaela Snášelová pondělí 14:00 – 14:30 úterý 14:00 – 14:30
Eva Srkalová pondělí 13:30 – 14:00 úterý 13:30 – 14:00
Silvie Strmisková úterýí 13:30 – 14:00 středa 13:30 – 14:00
Zdena Sýkorová úterý 13:30 – 14:00 čtvrtek 13:30 – 14:00
Pavla Jelínková úterý 13:30 – 14:00 středa13:30 – 14:00
Jaroslava Trnková úterý 13:30 – 14:00 středa 13:30 – 14:30(MP)
čtvrtek 13:30 – 14:00 čtvrtek 13:30 – 14:30 (MP)
Vojtěch Valihrach pondělí 14:00 – 14:30 úterý 14:00 – 14:30

vysvětlivky:

VP – výchovné poradenství
MP – metodik prevence