Konzultační hodiny učitelů

Hana Kristová pondělí 12:30 – 13:00 čtvrtek 12 :30 – 13:00
Marcela Dubcová pondělí 11:45 – 12:15 středa 11:45 – 12:15
Andrea Kostková pondělí 13:00 – 13:30 úterý 12:00 – 12:30
Jiřina Gasnárková úterý 11:50 – 12:35
Zdenka Janovská pondělí 12:35 – 13:05 úterý 12:35 – 13:05
Petra Kordulová pondělí 12:35 – 13:05 pátek 12:35 – 13:05
Soňa Procházková středa 12:35 – 13:05 pátek  12:35 – 13:05
Anna Soukalová středa 11:45 – 12:15 pátek 11:45 – 12:15
Eva Šterclová pondělí 11:50 – 12:20 čtvrtek 11:50 – 12:20
Jaroslava Petříková čtvrtek 11:50 – 12:20 pátek 11:50 – 12:20
Miroslava Peťková pondělí 12:35 – 13:05 úterý12:45 – 13:15
Miroslava Glacová pondělí 13:30 – 14:30 středa 7:00 – 7.30 (VP)
středa 14::00 – 15:30 (VP)
Martina Hermanová středa13:30 – 14:00 čtvrtek 13:30 – 14:00
Jarmila Koutná
Kristýna Maradová úterý 14:00 – 15:00
Michaela Snášelová pondělí 13:30 – 14:30
Eva Srkalová pondělí 13:30 – 14:00 středa 13:30 – 14:00
Silvie Strmisková úterý 13:30 – 14:00 středa13:30 – 14:00
Zdena Sýkorová pondělí 13:30 – 14:00 úterý 13:30 – 14:00
Petra Šedová úterý 13:30 – 14:00 středa 13:30 – 14:00
Jaroslava Popelková pondělí 13:30 – 14:30 středa 7:00 – 7:30 (MP)
 úterý 13:30 – 14:30 středa 13:30 – 14:30 (MP)
Vojtěch Valihrach středa 14:00 – 14:30 pátek 13:30 – 14:30

vysvětlivky:

VP – výchovné poradenství
MP – metodik prevence