Konzultační hodiny učitelů ve šk. roce 2018/19

Hana Kristová úterý 12:30 – 13:00 čtvrtek 12 :30 – 13:00
Adéla Zavrtálková úterý 11:50 – 12:20 pátek 11:50 – 12:20
Marcela Dubcová pondělí 12:50 – 13:20 úterý 12:50 – 13:20
Andrea Perutíková pondělí 12:35 – 13:05 středa 12:35 – 13:05
Jiřina Gasnárková pondělí 12:40 – 13:10 středa 12:40 – 13:10
Zdenka Janovská středaí 12:35 – 13:05 pátek 12:35 – 13:05
Vladimíra Šebelová úterý 11:45 – 12:15 středa 12:45 – 13:15
Soňa Procházková středa 12:35 – 13:05 čtvrtek  12:35 – 13:05
Anna Soukalová středa 12:45 – 13:15 čtvrtek 12:45 – 13:15
Eva Šterclová pondělí 12:45 – 13:15 úterý 12:45 – 13:15
Jaroslava Petříková pondělí 11:50 – 12:20 čtvrtek 12:00 – 12:30
Miroslava Peťková pondělí 11:45 – 12:15 čtvrtek 11:45 – 12:15
Miroslava Glacová pondělí 13:30 – 14:30 středa 7:00 – 7.40 (VP)
středa  13::30 – 15:30 (VP)
Martina Hermanová čtvrtek 14:00 – 14:30 pátek 14:00 – 14:30
Jarmila Koutná
Kristýna Maradová středa 14:00 – 15:00
Michaela Snášelová pondělí 14:00 – 14:30 úterý 14:00 – 14:30
Eva Srkalová pondělí 13:30 – 14:00 středa 13:30 – 14:00
Silvie Strmisková pondělí 13:30 – 14:00 úterý 13:30 – 14:00
Zdena Sýkorová středa 13:30 – 14:00 čtvrtek 13:30 – 14:00
Jitka Gálová pondělí 14:00 – 15:00
Jaroslava Trnková úterý 13:30 – 14:00 středa 7:00 – 7:30 (MP)
čtvrtek 13:30 – 14:00 středa 13:30 – 14:30 (MP)
Vojtěch Valihrach pondělí 14:00 – 14:30 úterý 14:00 – 14:30
Pavla Jelínková ůterý 13:30 – 14:00 středa 13:30 – 14:00

vysvětlivky:

VP – výchovné poradenství
MP – metodik prevence