Konzultační hodiny učitelů

Hana Kristová úterý 12:30 – 13:00 čtvrtek 12 :30 – 13:00
Marcela Dubcová pondělí 11:45 – 12:15 čtvrtek 11:45 – 12:15
Andrea Kostková pondělí 12:40 – 13:00 čtvrtek 12:00 – 12:30
Jiřina Gasnárková pondělí 12:40 – 13:10 čtvrtek 12:40 – 13:10
Zdenka Janovská středaí 12:35 – 13:05 pátek 12:35 – 13:05
Vladimíra Šebelová středa 11:45 – 12:15 pátek 11:45 – 12:15
Soňa Procházková středa 12:35 – 13:05 čtvrtek  12:35 – 13:05
Anna Soukalová pondělí 12:40 – 13:10 středa 12:40 – 13:10
Eva Šterclová pondělí 12:00 – 12:30 úterý 12:00 – 12:30
Jaroslava Petříková pondělí 12:45 – 13:15 úterý 12:45 – 13:15
Miroslava Peťková pondělí 11:40 – 12:10 čtvrtek 11:40 – 12:10
Miroslava Glacová pondělí 13:30 – 14:30 ůterý 7:00 – 7.30 (VP)
úterý  14::00 – 15:30 (VP)
Martina Hermanová úterý 14:00 – 14:30 čtvrtek 14:00 – 14:30
Jarmila Koutná
Kristýna Maradová středa 14:00 – 15:00
Michaela Snášelová pondělí 13:30 – 14:30
Eva Srkalová úterý 14:00 – 14:30 středa 13:30 – 14:00
Silvie Strmisková pondělí 13:30 – 14:00 úterý 13:30 – 14:00
Zdena Sýkorová ůterý 13:30 – 14:00 čtvrtek 13:30 – 14:00
Jitka Gálová pondělí 14:00 – 15:00 středa 13:30 – 14:00
Jaroslava Popelková pondělí 13:30 – 14:30 úterý 7:00 – 7:30 (MP)
čtvrtek 13:30 – 14:00 úterý 13:30 – 14:30 (MP)
Vojtěch Valihrach středa 14:00 – 14:30 pátek 14:00 – 14:30

vysvětlivky:

VP – výchovné poradenství
MP – metodik prevence