Konzultační hodiny učitelů ve šk. roce 2020/21

Hana Kristová pondělí 12:30 – 13:30
Adéla Zavrtálková pondělí 12:50 – 13:20 středa 12:50 – 13:20
Marcela Dubcová pondělí 12:00 – 12:30 středa 12:00 – 12:30
Barbora Vomáčková pondělí 12:35 – 13:05 čtvrtek 12:35 – 13:05
Zdenka Janovská pondělíí 12:35 – 13:05 čtvrtek 12:35 – 13:05
Vladimíra Šebelová pondělí11:50 – 12:20 úterý 11:50 – 12:20
Soňa Procházková středa 12:35 – 13:05 čtvrtek  12:35 – 13:05
Anna Soukalová středa 12:45 – 13:15 čtvrtek 12:45 – 13:15
Eva Šterclová středalí 12:00 – 12:30 čtvrtek 12:00 – 12:30
Jaroslava Petříková pondělí 12:35 – 13:05 úterý 12:35 – 13:05
Miroslava Peťková úterý 11:50 – 12:20 čtvrtek 11:50 – 12:20
Miroslava Glacová středa 13:30 – 14:30 úterý 7:00 – 7.40;  (VP)
13:45 – 15:00(VP)
Martina Hermanová úterý 14:00 – 14:30 čtvrtek 14:00 – 14:30
Kristýna Maradová pondělí 14:00 – 14:30 úterý 14:00 – 14:30
Kamila Navrátilová pondělí 13:30 – 14:00 úterý 13:30 – 14:00
Eva Srkalová pondělí 13:30 – 14:00 úterý 13:30 – 14:00
Silvie Strmisková úterýí 13:30 – 14:00 středa 13:30 – 14:00
Zdena Sýkorová pondělí 13:30 – 14:00 úterý 13:30 – 14:00
Pavla Jelínková úterý 13:30 – 14:00 středa 13:30 – 14:00
Jaroslava Trnková středa 13:30 – 14:00 pondělí 12:45 – 13:45(MP)
pátek 13:30 – 14:00 úterý 13:45 – 14:15 (MP)
Vojtěch Valihrach pondělí 14:00 – 14:30 úterý 14:00 – 14:30
Nikola Sobotová pondělí 13:00 – 13:30 čtvrtek 13:00 – 13:30
Petra Šedová pondělí 14:00 – 14:30 úterý 14:00 – 14:30

vysvětlivky:

VP – výchovné poradenství
MP – metodik prevence