Provoz jídelny

Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny. Strávník má nárok na oběd jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu obědu. Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.

Provoz školní jídelny

Pracovní doba: 6.00 – 14.30
Výdejní doba: pro děti a zaměstnance 11.40 – 14.00
pro cizí strávníky 11.00 – 11.30
pro odběr do jídlonosičů 11.00 – 11.30

Poznámka: Je zakázán odběr do skleněných nádob!

Výše stravného

Výše stravného je určena předpisem ředitele školy, v základních kategoriích činí:

Děti 7 – 10 let: 29,- Kč
Děti 11 – 14 let: 31,- Kč
Děti 15 a více let: 32,- Kč
Cizí strávníci: 75,- Kč

Placení stravného

Placení se provádí předem v hotovosti první tři dny v měsíci v kanceláři vedoucí školní jídelny, v době od 7:00 do 14:30 hodin. Je možnost placení stravného i formou příkazu k úhradě (účet školní jídelny: 112640360/0300).

Přihlášky ke stravování

Podávají se osobně v kanceláři školní jídelny denně od 7:00 do 14:30 hodin.

Odhlášky ze stravování

Na přechodnou dobu se provádí v kanceláři školní jídelny osobně či telefonicky  den dopředu na číslech 518 628 422, 775 435 998 každý pracovní den v době od6:30 do 14:30 hodin, pouze při náhlém onemocnění je možné odhlásit stravu na daný den do 7:00 ráno.

Trvalé odhlášení – osobně v kanceláři na vnitřních tiskopisech.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Stravovací karta

Strávník ji obdrží za poplatek (karta = 35,- Kč) v kanceláři po předání přihlášky a zaplacení stravného. Její ztrátu je strávník ve vlastním zájmu povinen nahlásit v kanceláři ŠJ. Zakoupením karty je strávník v září přihlášen ke stravování. Pokud tuto kartu zapomene doma, vyzvedne si u vedoucí ŠJ náhradní stravenku. Pokud strávník nebude mít platnou kartu ani náhradní stravenku, nebude mu jídlo vydáno, i když bude mít stravu zaplacenou.

Vyúčtování stravného na konci školního roku

Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynu s těmito možnostmi:

  • nechat na kontě zůstatek pro příští školní rok
  • vyzvednutí zůstatku hotovosti v dohodnutém termínu

Doba prázdnin, státních svátků, případně ředitelského volna

V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech budou strávníci předem informováni na nástěnce.

Jídelní lístek

Na každý týden je vyvěšen u vchodu do ŠJ a na stránce jídelníček.

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí.