Provoz jídelny

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 Zásady provozu:

Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů s hygienickými předpisy. Jídelníček je stanoven na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny. Strávník má nárok na oběd jenom pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu obědu. Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.

 

 • Provoz školní jídelny:

Pracovní doba:              6.00 – 14.30

 

Výdejní doba:

pro děti a zaměstnance               11.40 – 14.00

pro cizí strávníky                         11.00 – 11.30

pro odběr do jídlonosičů              11.00 – 11.30

poznámka: Je zakázán odběr do skleněných nádob!

 

 • Výše stravného:

Výše stravného je určena předpisem ředitele školy, v základních kategoriích činí:

 

děti:   7 – 10 let               29,- Kč               zaměstnanci školy:               34,- Kč

11 – 14 let             31,- Kč               cizí strávníci:                          75,- Kč

15 a více let          32,- Kč

 

 • Placení stravného:

Placení se provádí v hotovosti první dva dny v měsíci v kanceláři vedoucí školní jídelny v době od 7.00 do 14.30 hodin.

Je možnost placení stravného i formou SIPO, prosím nezadávat částku. (účet školní jídelny: 112640360/0300) Poznámka: Mějte na kontě (SIPU) dostatečná obnos peněz dle kategorie.

 

 • Přihlášky ke stravování:

Podávají se osobně v kanceláři školní jídelny denně od 7.00 do 14.00 hodin.

 

 • Odhlášky ze stravování:

Na přechodnou dobu se provádí v kanceláři školní jídelny osobně či telefonicky na čísle 518 628 422, 775 435 998 každý pracovní den v době od 6.30 do 12.00 hodin. Pouze při náhlém onemocnění je možné odhlásit stravu do 6.30 hodin ráno (NEVZTAHUJE SE NA ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKCE). V době nemoci nemá strávník nárok na dotovaný oběd! Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

 

 • Stravovací čip:

Strávník ho obdrží za poplatek 121,- Kč v kanceláři školní jídelny po předání přihlášky a zaplacením stravného. Jeho ztrátu je strávník ve vlastním zájmu povinen nahlásit v kanceláři ŠJ. Zakoupením čipu je strávník přihlášen ke stravování a ten mu zůstává po celou dobu stravování. Pokud strávník nebude mít čip, nebude mu jídlo vydáno.

 • Vyúčtování stravného na konci školního roku:

Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynu s těmito možnostmi:

 1. Nechat na kontě zůstatek pro další rok.
 2. Vyzvednutí zůstatku hotovosti v dohodnutém termínu.

 

 • Doba prázdnin, popř. ředitelské volno:

V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech budou strávníci předem automaticky informováni na nástěnce.

 

 • Jídelní lístek:

Na každý týden je vyvěšen u vchodu do ŠJ.

 

 • Dotazy a připomínky:

Dotazy, připomínky a případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí.

 

Ve Vracově 28. 8. 2023

 

Mgr. Bronislav Chovanec                                                                                    Martina Harnošová

ředitel školy                                                                                                           vedoucí ŠJ