Objednávka obědů

Systém pro on-line objednávku obědů naleznete na www.strava.cz.

Všichni zájemci jsou zaregistrováni v systému a od té chvíle si mohou obědy objednávat on-line. Registrace probíhá v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Alergeny a jejich označení v jídelníčku

VÁŽENÍ RODIČE!

13. 12. 2014 – Je legislativně stanoveno datum, kdy je povinností všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování označovat alergeny ve všech potravinových výrobcích.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Není možné se při výrobě jídel věnovat strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku vyznačeno číslem označující alergen.

Seznam legislativně stanovených alergenů s vyznačením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek, bude v blízkosti jídelního lístku.

Seznam alergenů

Upozornění pro děti

Výdej náhradních stravenek je pouze v těchto termínech:

  • velká přestávka (9:40 – 9:55)
  • po vyučování (od 13:45)

Kontrola při výdeji obědů

Jaké číslo musím na displeji kontrolního zařízení po použití čipu vidět?

Je mi Odebírám oběd 1 Odebírám oběd 2
Méně než 11 let 1 4
11 – 14 let 2 5
15 a více let,
jsem dospělý zaměstnanec školy,
jsem cizí strávník
3 6