Provoz družiny

Školní rok 2018/2019

Personální podmínky

1. oddělení – vychovatelka Helena Jakšová
2. oddělení – vychovatelka Jarmila Zálešáková
3. oddělení – vychovatelka Linda Repíková

Program školní družiny je tvořen ve školním roce 2018/2019 pro 90 dětí ve věku od 6 do 10-ti let, jsou to žáci přípravné třídy, 1. až 3. ročníku.

Žáky přihlašují rodiče prostřednictvím zápisního lístku, který obdrží na začátku školního roku.

Provoz školní družiny

Pondělí 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00
Úterý 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00
Středa 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00
Čtvrtek 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00
Pátek 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00

Příchod dítěte do ranní družiny nejpozději do 7:30 hodin.
Po dobu hlavních a vedlejších prázdnin se činnost školní družiny přerušuje.

Denní skladba činnosti

 • Po ukončení vyučování – hygiena, oběd
 • Odpočinkové činnosti – klidové aktivity na odstranění únavy
 • Zájmové činnosti – umožňují žákům seberealizaci, poznávání a rozvoj dovedností
 • Rekreační činnosti – slouží k rekreaci
 • Příprava na vyučování – žáci procvičují učivo formou didaktických her

 Celoroční program – Tajemství klíčů

 • Září – Klíč ke kamarádské družince
 • Říjen – Klíč k barevnému podzimu
 • Listopad – Klíč k utichající přírodě
 • Prosinec – Klíč k vánočnímu cinkání
 • Leden – Klíč k zimní krajině
 • Únor – Klíč k masopustu
 • Březen -Klíč ke knize
 • Duben -Klíč k rozkvétajícímu jaru
 • Květen – Klíč k májové náladě
 • Červen -Klíč ke sportu a soutěžím

Akce během roku

 • Vítání prvňáčků ve školní družině
 • Vánoční projekt
 • Družinový karneval
 • Velikonoční projekt
 • Den Země
 • Diskočarořádění
 • Kuličkiáda
 • Den dětí
 • Pohádkové odpoledne s táborákem
 • Projekt zdraví

Akce v družině

Květen 2019 – Dárečky ke dni matek, motýlci, kytičky, keramické srdíčka


Duben 2019 – Velikonoční tvoření, Čarodějnice

Březen 2019 – Jarní tvoření

Karneval 2019 – 1. místo F.Lukeš, J. Novotná, 3. místo J. Mezihorák

Leden 2019 – Zimní radovánky, keramika, hrajeme divadlo

 

Prosinec 2018 – Soutěže v tělocvičně, Vánoční výrobky, Vánoční besídka


Listopad 2018 – Vyrábění s maminkou, vánoční výzdoba, vánoční výrobky

Říjen 2018 – Účast na oslavách 100 let republiky


Září 2018 – Výroba dýňového strašidýlka