Provoz družiny

Školní rok 2021/2022

Personální podmínky

1. oddělení – vychovatelka Helena Jakšová
2. oddělení – vychovatelka Linda Repíková
3. oddělení – vychovatelka  Veronika Raiskubová

Program školní družiny je tvořen ve školním roce 2021/2022 pro 90 dětí ve věku od 6 do 10-ti let, jsou to žáci přípravné třídy, 1. až 3. ročníku.

Žáky přihlašují rodiče prostřednictvím zápisního lístku.

Provoz školní družiny

Pondělí 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00
Úterý 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00
Středa 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00
Čtvrtek 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00
Pátek 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00

Příchod dítěte do ranní družiny nejpozději do 7:30 hodin.
Po dobu hlavních a vedlejších prázdnin se činnost školní družiny přerušuje.

Denní skladba činnosti

 • Po ukončení vyučování – hygiena, oběd
 • Odpočinkové činnosti – klidové aktivity na odstranění únavy
 • Zájmové činnosti – umožňují žákům seberealizaci, poznávání a rozvoj dovedností
 • Rekreační činnosti – slouží k rekreaci
 • Příprava na vyučování – žáci procvičují učivo formou didaktických her

 Celoroční program – Tajemství klíčů

 • Září – Klíč ke kamarádské družince
 • Říjen – Klíč k barevnému podzimu
 • Listopad – Klíč k utichající přírodě
 • Prosinec – Klíč k vánočnímu cinkání
 • Leden – Klíč k zimní krajině
 • Únor – Klíč k masopustu
 • Březen -Klíč ke knize
 • Duben -Klíč k rozkvétajícímu jaru
 • Květen – Klíč k májové náladě
 • Červen -Klíč ke sportu a soutěžím

Akce během roku

 • Vítání prvňáčků ve školní družině
 • Vánoční projekt
 • Družinový karneval
 • Velikonoční projekt
 • Den Země
 • Diskočarořádění
 • Kuličkiáda
 • Den dětí
 • Pohádkové odpoledne s táborákem
 • Projekt zdraví

Akce v družině

Duben,Květen 2022 – výrobky na Velikonoce a Den matek


Únor 2022 – Fandíme olympiádě

 

Leden 2022 – Zimní postavičky

 

 

Prosinec 2021 – Vánoční výzdoba

Listoopad 2021 – Podzim

Říjen 2021 -Tvoření