Provoz družiny

Školní rok 2017/2018

Personální podmínky

1. oddělení – vychovatelka Helena Jakšová
2. oddělení – vychovatelka Jarmila Zálešáková
3. oddělení – vychovatelka Linda Repíková

Program školní družiny je tvořen ve školním roce 2017/2018 pro 90 dětí ve věku od 6 do 10-ti let, jsou to žáci přípravné třídy, 1. až 3. ročníku.

Žáky přihlašují rodiče prostřednictvím zápisního lístku, který obdrží na začátku školního roku.

Provoz školní družiny

Pondělí 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00
Úterý 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00
Středa 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00
Čtvrtek 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00
Pátek 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00

Příchod dítěte do ranní družiny nejpozději do 7:30 hodin.
Po dobu hlavních a vedlejších prázdnin se činnost školní družiny přerušuje.

Denní skladba činnosti

 • Po ukončení vyučování – hygiena, oběd
 • Odpočinkové činnosti – klidové aktivity na odstranění únavy
 • Zájmové činnosti – umožňují žákům seberealizaci, poznávání a rozvoj dovedností
 • Rekreační činnosti – slouží k rekreaci
 • Příprava na vyučování – žáci procvičují učivo formou didaktických her

 Celoroční program – témata

 • Září -noví kamarádi
 • Říjen -Vracov a hody
 • Listopad – pouštíme draky
 • Prosinec – Vánoce přicházejí
 • Leden – peřina ze sněhu
 • Únor – karneval
 • Březen – Velikonoce, svátky jara
 • Duben – bezpečná cesta do školy
 • Květen – májová nálada
 • Červen -rádi soutěžíme

Akce během roku

 • Vítání prvňáčků ve školní družině
 • Vánoční projekt
 • Družinový karneval
 • Velikonoční projekt
 • Den Země
 • Diskočarořádění
 • Kuličkiáda
 • Den dětí
 • Pohádkové odpoledne s táborákem
 • Projekt zdraví

Akce v družině

Červen 201/8 
Koza domácí – edukativní program

Duben 2018
Školní akademie


Leden 2018

Zimní radovánky-koulování, stavění sněhuláků, Lichožrouti z ponožek, Želvy a pavouci z keramiky, Letadla z kolíčků na prádlo

Listopad 2017
Podzimní tvoření, keramika

Říjen 2017
Tvoření z brambor, návštěva muzea železnice, výtvarná soutěž – vracovský zámek

Září 2017
Vojáci ve školní družině – výzbroj a výstroj vojáků z 2. světové války, Soutěž o vracovské strašidýlko – Večerníček z dýně