Provoz družiny

Školní rok 2022/2023

Personální podmínky

1. oddělení – vychovatelka Helena Jakšová
2. oddělení – vychovatelka Linda Repíková
3. oddělení – vychovatelka  Veronika Raiskubová

Program školní družiny je tvořen ve školním roce 2022/2023 pro 90 dětí ve věku od 6 do 10-ti let, jsou to žáci přípravné třídy, 1. až 3. ročníku.

Žáky přihlašují rodiče prostřednictvím zápisního lístku.

Provoz školní družiny

Pondělí 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00
Úterý 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00
Středa 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00
Čtvrtek 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00
Pátek 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00

Příchod dítěte do ranní družiny nejpozději do 7:30 hodin.
Po dobu hlavních a vedlejších prázdnin se činnost školní družiny přerušuje.

Denní skladba činnosti

 • Po ukončení vyučování – hygiena, oběd
 • Odpočinkové činnosti – klidové aktivity na odstranění únavy
 • Zájmové činnosti – umožňují žákům seberealizaci, poznávání a rozvoj dovedností
 • Rekreační činnosti – slouží k rekreaci
 • Příprava na vyučování – žáci procvičují učivo formou didaktických her

 Celoroční program – Tajemství klíčů

 • Září -Kamarádský klíč
 • Říjen -Hodový klíč
 • Listopad -Podzimní klíč
 • Prosinec – Vánoční klíč
 • Leden – Ledový klíč
 • Únor – Masopustní klíč
 • Březen -Jarní klíč
 • Duben -Velikonoční klíč
 • Květen – Májový klíč
 • Červen -Prázdninový klíč

Akce během roku

 • Vítání prvňáčků ve školní družině
 • Soutěž o nejhezčí dýňové strašidýlko
 • Účast v soutěži o nejhezčí vánoční ozdobu
 • Družinový karneval
 • Týden večerníčků
 • Velikonoční projekt
 • Den Země
 • Kuličkiáda
 • Den dětí
 • Projekt zdraví – Otesánek
 • Beseda se sportovcem

Akce v družině

Září,říjen 2022

Listopad 2022

Prosinec 2022
– poděkování rodičům Petra Hutína a Sebastiana Dobeše za hračky do ŠD

 Leden 2023 – Sněhové radovánky, Turnaj v Člověče nezlob se