Kontakty

Základní údaje o škole

Masarykova základní škola Vracov
Komenského 950
696 42 Vracov

IČO: 48847682
DIČ: CZ48847682
IZO: 600115585

Telefon: 518 628 186

Datová schránka: 368tvzm

Internet

WWW: www.mzsvracov.cz
MZSVracov
E-mail: skola@mzsvracov.cz

Ředitelna

Mgr.Bronislav Chovanec – ředitel školy
Mgr. Hana Kristová – zástupkyně ředitele školy

Telefon: 518 628 344

Kancelář školy

Jana Zmeškalová
Lenka Šebestová

Telefon: 518 628 186

Školní jídelna

Martina Harnošová – vedoucí školní jídelny

Telefon: 518 628 422

Školní družina

Helena Jakšová
Linda Repíková
Veronika Raiskubová
Telefon: 518 327 677

Mobilní telefony

Kontakty na mobilní telefony zaměstnanců školy:

Mgr. Bronislav Chovanec ředitel školy 775 435 969
Mgr. Hana Kristová zástupkyně ředitele 775 435 977
Lenka Šebestová účetní 775 435 981
Jana Zmeškalová ekonomka 775 435 983, 774 039 652
Pavel Somr školník 775 435 993

Telefonní čísla přes klapku

Telefonní číslo: 518 327 679 / klapka

Kancelář 111
Ředitel 122
Zástupkyně 112
Školní jídelna 113
Sborovna 114
Kabinet stará budova 11
(Kristýna Maradová, Kamila Navrátilová, Nikola Sobotová, Petra Šedová, Martina Hermanová)
115
Kabinet stará budova 12
(Eva Srkalová, Zdena Sýkorová,Petra Koníčková, Jiřina Gasnárková)
116
Uklízečky 117
Kabinet nová budova 1
(Eva Šterclová, Marcela Dubcová, Jaroslava Petříková,Lenka Niklová, Barbora Novotná, Eva Kepeňová)
118
Kabinet nová budova 2
(Miroslava Peťková, Vladimíra Šebelová, Adéla Zavrtálková, Eva Ratuská)
119
Školní družina (Helena Jakšová,Veronika Raiskubová Linda Repíková) 120
Školník 123
Výchovná poradkyně, metodik prevence (Miroslava Glacová, Jaroslava Trnková, Aleš Gasnárek) 125
Stará budova 12
(Pavla Jelínková, Silvie Strmisková, Vojtěch Valihrach, Nikola Hermanová)
126
Stará budova 22
(Zdenka Janovská, Anna Soukalová, Soňa Procházková, Barbora Potůčková, Dana Hlavsová, Marcela Repíková)
127