Kontakty

Základní údaje o škole

Masarykova základní škola Vracov
Komenského 950
696 42 Vracov

IČO: 48847682
DIČ: CZ48847682
IZO: 600115585
adresa
datové schránky
368tvzm

Telefon: 518 628 186

Internet

WWW: www.mzsvracov.cz
E-mail: skola@mzsvracov.cz

Ředitelna

Mgr. Zdeněk Hlavsa – ředitel školy
Mgr. Hana Kristová – zástupkyně ředitele školy

Telefon: 518 628 344

Kancelář školy

Jana Zmeškalová
Lenka Šebestová

Telefon: 518 628 186

Školní jídelna

Martina Harnošová – vedoucí školní jídelny

Telefon: 518 628 422

Školní družina

Helena Jakšová
Jarmila Zálešáková
Linda Repíková

Telefon: 518 327 677

Mobilní telefony

Kontakty na mobilní telefony zaměstnanců školy:

Mgr. Zdeněk Hlavsa ředitel školy 775 435 969
Mgr. Hana Kristová zástupkyně ředitele 775 435 977
Lenka Šebestová účetní 775 435 981
Jana Zmeškalová ekonomka 775 435 983
Pavel Somr školník 775 435 993
Martina Harnošová vedoucí ŠJ 775 435 998

Telefonní čísla přes klapku

Telefonní číslo: 518 327 679 / klapka

Kancelář 11
Zástupkyně 12
Školní jídelna 13
Sborovna 14
Kabinet stará budova 11
(Kristýna Maradová, Jitka Gálová, Michaela Snášelová, Martina Hermanová)
15
Kabinet stará budova 12
(Eva Srkalová, Zdena Sýkorová, Jarmila Koutná)
16
Uklízečky 17
Kabinet nová budova 1
(Eva Šterclová, Marcela Dubcová, Jaroslava Petříková, Anna Soukalová, Barbora Novotná), Eva Kepeňová)
18
Kabinet nová budova 2
(Miroslava Peťková, Vladimíra Šebelová, Adéla Zavrtálková, Marcela Repíková)
19
Školní družina (Helena Jakšová, Jarmila, Zálešáková, Linda Repíková) 20
Školník 23
Výchovná poradkyně, metodik prevence (Miroslava Glacová, Jaroslava Trnková) 25
Stará budova 12
(Pavla Jelínková, Silvie Strmisková, Vojtěch Valihrach, Veronika Jandásková)
26
Stará budova 22
(Zdenka Janovská,Jiřina Gasnárková, Soňa Procházková, Andrea Perutíková, Nikola Hermanová))
27