Videa 2021/2022

Zahájení školního roku

Půdní nástavba

Dopravní hřiště

Beseda se spisovatelkou

Mkuláš ve škole

Pracovní činnosti

Barevný týden

Bruslení

Pololetní vysvědčení

Branný závod

Den bez aktovek

Den dětí

Dopravní hřiště

Lyžařský kurz

Plavecký kurz

Vracovský slavíček

Seiferos ve škole

Zápis do prvních tříd