Metodik prevence

Školní metodik prevence

Ing. Jaroslava Trnková kontakt: 518 628 345
Konzultační hodiny:

středa 7:30 – 7:40
středa 13:30 – 15:30

Oblasti činností školní metodičky prevence

Metodické a koordinační činnosti:

 • Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
 • Koordinace a účast na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
 • Metodické vedení učitelů v této oblasti
 • Koordinace vzdělávání pedagogů v oblasti sociálně-patologických jevů
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti, které v této oblasti působí
 • Kontaktování odborného pracoviště a účast na následné péči v případě akutního výskytu soc.pat. jevů
 • Shromažďování odborných zpráv o žácích v poradenské péči, týkající se prevence sociální patologie a zacházení s nimi v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • Vedení písemných záznamů dokumentujících vlastní činnost

Informační činnosti:

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice soc. pat. jevů
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy v oblasti prevence soc. pat. jevů

Poradenské činnosti:

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování, poskytování poradenství těmto žákům a jejich zákonným zástupcům
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycení varovných signálů a rizikových faktorů
 • Příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a poradenskými zařízeními

Přílohy

Krizový plán.docxStáhnout dokument
Krizový plán_new.pdfStáhnout dokument
Metodicke_doporuceni_uvodni_cast(1).docStáhnout dokument
Metodický_pokyn_2016.pdfStáhnout dokument
Minimální preventivní program 2017-2018.docxStáhnout dokument
Priloha_1_Navykove_latky.rtfStáhnout dokument
Priloha_10_Vandalismus.docStáhnout dokument
Priloha_11_Zaskolactvi.docStáhnout dokument
Priloha_12_Kradeze-1.docStáhnout dokument
Priloha_13_Tabak.docStáhnout dokument
Priloha_14_Krizove_situace_spojene_s_nasilim.docStáhnout dokument
Priloha_15_Netolismus.docStáhnout dokument
Priloha_16_Sebeposkozovani.docStáhnout dokument
Priloha_17_Nova_nabozenska_hnuti.docStáhnout dokument
Priloha_18_Riziikove_sexualni_chovani.docStáhnout dokument
Priloha_19_Prislusnost_k_subkulturam.docStáhnout dokument
Priloha_2_Rizikove_chovani_v_doprave.docStáhnout dokument
Priloha_20_Domaci_nasili.docStáhnout dokument
priloha_21_hazardni_hrani.docxStáhnout dokument
Priloha_3_poruchy_prijmu_potravy.docStáhnout dokument
Priloha_4_Alkohol.docStáhnout dokument
Priloha_5_Syndrom_CAN.docStáhnout dokument
Priloha_6_Skolni_sikanovani.docStáhnout dokument
Priloha_7_Kybersikana.docStáhnout dokument
Priloha_8_Homofobie.docStáhnout dokument
Priloha_9_Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemitismus-1.docStáhnout dokument