Charakteristika školy

MZŠ Vracov je příspěvkovou organizací, která má celkem 43 zaměstnanců, z toho je 25 pedagogických pracovníků, 3 vychovatelky, 3 asistenti pedagoga, 6 správních zaměstnanců a 6 kuchařek.
Ve školním roce 2016 – 2017 navštěvovalo 377 žáků (223 na I. stupni, 154 na II. stupni), kteří byli rozděleni do 17 tříd. Osmnáctou třídu tvořilo 14 žáků přípravné třídy.
Ve školním roce 2017 – 2018 navštěvuje školu 383 žáků (224 na I. stupni, 159 na II. stupni). Žáci jsou rozděleni do 18 tříd, devatenáctou – přípravnou třídu navštěvuje 11 dětí.

Ve všech ročnících se vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího plánu Škola pro život.

Od 3. ročníku škola vyučuje anglický jazyk, od 6. ročníku si žáci mohou zvolit druhý cizí jazyk – německý.

Ze nabídky volitelných předmětů si žáci na II. stupni letos vybrali:

 • Programování
 • Konverzaci v anglickém jazyce
 • Seminář z matematiky
 • Seminář z českého jazyka
 • Německý jazyk

Ve škole pracuje kroužek:

 • keramický
 • čtenářský
 • dějepisný

Ve škole pracuje školní parlament, Spolek rodičů při MZŠ Vracov a Školská rada.

Co se nám podařilo

 • spolupráce se sociálním etopedem
 • spolupráce s odborem OSPOD
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • projekt Edison
 • družba se ZŠ Močenok (SR)
 • Výzva č. 02_16_022 OPVV „Ze života naší školy“ – projekt zjednodušeného vykazování – 1 000 461  Kč
 • Výzva č. 46 „Infrastruktura základních škol“- IROP, vybudování půdní vestavby (odborné učebny) – 27 000 000 Kč, projekt podán, nyní ve fázi jednání
 • dokončení veškerých úprav okolí školy (zahrada, dvůr, hřiště, školní družina)
 • konečná rekonstrukce šaten

Co nás čeká

 • rekonstrukce chodeb a kabinetů
 • výměna nábytku ve třídách
 • dokončení opravy střechy dílen ve školní zahradě
 • půdní vestavba čtyř oborných učeben (fyzika, chemie, biologie, ICT)
 • modernizace vnitřních prostor

Hlavní úkol školy

Hlavním úkolem školy je neustálé zlepšování kvality výuky, navýšení počtu žáků, zvýšení počtu strávníků, zvýšení produktivity práce v hospodářské činnosti

Úspěch žáků školy

 • Pythagoriáda – 1. a 2. místo v okrese
 • Matematický  klokan – 3. místo v okrese v kategorii KADET
 • Zeměpisná olympiáda – 4. místo v okrese
 • Dějepisná soutěž Velká Morava – 1. místo
 • Vybíjená – 3. místo v okrsku
 • Pohár rozhlasu –  4. a 5.. místo v okrese
 • Nohejbal – 1. místo v okrese,
 • Mc Donald´s Cup – 1. místo v okrese, 2. místo v kraji
 • Pohár Emila Zátopka – 5.místo,  3. místo v městských školách