ŠVP

Školní vzdělávací program Škola pro život.

Dodatek MZŠ Vracov.docxStáhnout dokument
přílohy.docxStáhnout dokument
ŠVP.docStáhnout dokument
ŠVP pro přípravnou třídu.docStáhnout dokument

Osnovy

5.1.1. Český jazyk.docStáhnout dokument
5.1.2. Seminář z českého jazyka.docStáhnout dokument
5.1.3. Anglický jazyk.docStáhnout dokument
5.1.4. Německý jazyk.docStáhnout dokument
5.1.5. Druhý cizí jazyk - ruský.docStáhnout dokument
5.1.6 Konverzace v AJ.docStáhnout dokument
5.2.1. Matematika.docStáhnout dokument
5.2.2. Seminář z matematiky.docStáhnout dokument
5.2.3. Rýsování.docStáhnout dokument
5.3.1. Základy práce na počítači.docStáhnout dokument
5.3.2. Programování.docStáhnout dokument
5.4.1. Člověk a jeho svět.doc.docStáhnout dokument
5.5.1 Dějepis.docStáhnout dokument
5.5.2 Výchova k občanství.docStáhnout dokument
5.5.3. Dějepisné praktikum.docStáhnout dokument
5.6.1 Přírodopis.docStáhnout dokument
5.6.2 Fyzika.docStáhnout dokument
5.6.3. Chemie.docStáhnout dokument
5.6.4 Zeměpis.docStáhnout dokument
5.6.5. Zeměpisné praktikum.docStáhnout dokument
5.7.1. Hudební výchova.docStáhnout dokument
5.7.2. Výtvarná výchova.docStáhnout dokument
5.8.1. Tělesná výchova.docStáhnout dokument
5.8.2. Výchova ke zdraví.docStáhnout dokument
5.8.3. Sportovní hry.docStáhnout dokument
5.9.1. Člověk a svět práce.docStáhnout dokument
5.9.2. Příprava pokrmů.docStáhnout dokument
5.9.3. Základy administrativy.docStáhnout dokument
5.9.4. Technické praktikum.docStáhnout dokument

Přílohy

minimální úrovně příloha.docxStáhnout dokument
Opatření_Standardy_2013_příloha2_ČJL(1).pdfStáhnout dokument
Opatření_Standardy_2013_příloha3_M(1).pdfStáhnout dokument
Opatření_Standardy_2013_příloha4_AJ(1).pdfStáhnout dokument
Opatření_Standardy_2013_příloha6_NJ(1).pdfStáhnout dokument