Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci

Jméno: e -mail Na škole vyučuje:
Chovanec Bronislav chovanec@mzsvracov.cz Př, ředitel školy
Maňasová Hana manasova@mzsvracov.cz PČ, zástupkyně ředitele školy
Hrkalíková Veronika hrkalikova@mzsvracov.cz 1. A
Šebelová Vladimíra sebelova@mzsvracov.cz 1.B
Perutíková Andrea perutikova@mzsvracov.cz 1.C
Dubcová Marcela dubcova@mzsvracov.cz 2. A
Šterclová Eva sterclova@mzsvracov.cz 2. B
Petříková Jaroslava petrikova@mzsvracov.cz 3. A, výchovná poradkyně
Zavrtálková Adéla zavrtalkova@mzsvracov.cz 3. B
Peťková Miroslava petkova@mzsvracov.cz 4. A
Procházková Soňa prochazkova@mzsvracov.cz 4. B
Presová Veronika presova@mzsvracov.cz 5. A
Janovská Zdeňka janovska@mzsvracov.cz 5. B
Jelínková Pavla jelinkova@mzsvracov.cz VV, TV, třídní učitelka 7.A
Hermanová Martina hermanova@mzsvracov.cz AJ, D, třídní učitelka  8.A, koordinátorka ŠVP
Strmisková Silvie strmiskova@mzsvracov.cz Z, TV, třídní učitelka 8.B
Sýkorová Zdena sykorova@mzsvracov.cz M, HV, třídní učitelka 9.A
Šedová Petra sedova@mzsvracov.cz AJ, VkO, VkZ, třídní učitelka 9.B
Maradová Kristýna maradova@mzsvracov.cz ČJ, NJ, třídní učitelka 7.B
Navrátilová Kamila navratilova@mzsvracov.cz ČJ, VkO, třídní učitelka 6.A
Jaroslava Trnková trnkova@mzsvracov.cz Př, Ch, VkZ, VP, metodik prevence, výchovná poradkyně
Valihrach Vojtěch valihrach@mzsvracov.cz F,  Informatika. třídní učitel 6.B
Glacová Miroslava glacova@mzsvracov.cz ČJ, PČ
Srkalová Eva srkalova@mzsvracov.cz M, FG
Hulcký Lukáš hulcky@mzsvracov.cz Aj, D
Gasnárek Aleš gasnarek@mzsvracov.cz TP, PČ, PřP
Kouřil Roman kouril@mzsvracov.cz HV
Koutná Jarmila NJ
Filip Kotásek kotasek@mzsvracov.cz Informatika, ICT koordinátor
Koníčková Petra konickova@mzsvracov.cz Asistent pedagoga
Hermanová  Nikola hermanovan@mzsvracov.cz VkZ, asistent pedagoga
Ratuská Eva ratuska@mzsvracov.cz Asistent pedagoga
Niklová Lenka niklova@mzsvracov.cz Asistent pedagoga
Kepeňová Eva kepenova@mzsvracov.cz Přípravná třída
Raiskubová Veronika raiskubova@mzsvracov.cz Školní družina
Jakšová Helena jaksova@mzsvracov.cz Školní družina
Repíková Linda repikova@mzsvracov.cz Školní družina

Zkratky:
PČ – Pracovní činnosti
VkZ – Výchova ke zdraví
VkO – Výchova k občanství
VP – Volba povolání
FG  – Finanční gramotnost
TP – Technické práce                                                                                                                                                                                                                                                                    PřP – Přírodopisná praktika

Nepedagogičtí zaměstnanci

Jméno: Pracovní zařazení:
Harnošová Martina Vedoucí školní kuchyně
Špičáková Hana Kuchařka
Antošová Petra Kuchařka
Hana Fridrichová Kuchařka
Řiháková Andrea Kuchařka
Šebestová Lenka Administrativní pracovnice
Zmeškalová Jana Administrativní pracovnice
Somr Pavel Školník
Pelechová Anna Uklízečka
Presová Miroslava Uklízečka
Šimková Renata Uklízečka
Švédová Ludmila Uklízečka