Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci

Jméno: e -mail Na škole vyučuje:
Chovanec Bronislav chovanec@mzsvracov.cz Př, VkO, ředitel školy
Kristová Hana kristova@mzsvracov.cz PČ zástupkyně ředitele školy
Petříková Jaroslava czpetrikova@mzsvracov.cz 1. A
Zavrtálková Adéla zavrtalkova@mzsvracov.cz 1. B
Peťková Miroslava petkova@mzsvracov.cz 2. A
Šebelová Vladimíra sebelova@mzsvracov.cz 2. B
Dubcová Marcela dubcova@mzsvracov.cz 3. A
Šterclová Eva sterclova@mzsvracov.cz 3. B
Hrkalíková Veronika hrkalikova@mzsvracov.cz 4. A
Hrbáčová Anna hrbacova@mzsvracov.cz 4. B
Janovská Zdeňka janovska@mzsvracov.cz 5. A
Procházková Soňaa prochazkova@mzsvracov.cz 5. B
Hermanová Martina hermanova@mzsvracov.cz AJ, D, třídní učitelka  6.A
Strmisková Silvie strmiskova@mzsvracov.cz Z, TV, třídní učitelka 6.B
Sýkorová Zdena sykorova@mzsvracov.cz M, HV, třídní učitelka 7.A
Šedová Petra sedova@mzsvracov.cz AJ, VkO třídní učitelka 7.B
Maradová Kristýna maradova@mzsvracov.cz ČJ, NJ, třídní učitelka 8.A
Navrátilová Kamila navratilova@mzsvracov.cz ČJ, VkO, třídní učitelka 8.B
Jelínková Pavla jelinkova@mzsvracov.cz VV, TV, PČ, třídní učitelka 9.A
Jaroslava Trnková trnkova@mzsvracov.cz Př, Ch, VkZ, třídní učitelka 9.B, metodik prevence
Valihrach Vojtěch valihrach@mzsvracov.cz F,  Informatika
Sobotová Nikola sobotova@mzsvracov.cz AJ
Glacová Miroslava glacova@mzsvracov.cz ČJ, D,  výchovná poradkyně
Srkalová Eva srkalova@mzsvracov.cz M
Gasnárek Aleš gasnarek@mzsvracov.cz PČ, Př
Kouřil Roman kouril@mzsvracov.cz HV
Hlavsová Dana hlavsova@mzsvracov.cz NJ, asistent pedagoga
Koníčková Petra konickova@mzsvracov.cz Asistent pedagoga
Hermanová  Nikola hermanovan@mzsvracov.cz Asistent pedagoga
Ratuská Eva ratuska@mzsvracov.cz Asistent pedagoga
Novotná Barbora novotna@mzsvracov.cz Asistent pedagoga
Niklová Lenka niklova@mzsvracov.cz Asistent pedagoga
Kepeňová Eva kepenova@mzsvracov.cz Přípravná třída
RaiskubováVeronika jandaskova@mzsvracov.cz Školní družina
Jakšová Helena jaksova@mzsvracov.cz Školní družina
Repíková Linda repikova@mzsvracov.cz Školní družina

Zkratky:
PČ – Pracovní činnosti
VkZ – Výchova ke zdraví
VkO – Výchova k občanství

Nepedagogičtí zaměstnanci

Jméno: Pracovní zařazení:
Harnošová Martina Vedoucí školní kuchyně
Pivečková Hana Kuchařka
Antošová Petra Kuchařka
Hana Fridrichová Kuchařka
Studénková Vlasta Kuchařka
Šebestová Lenka Administrativní pracovnice
Zmeškalová Jana Administrativní pracovnice
Somr Pavel Školník
Havlišová Anna Uklízečka
Presová Miroslava Uklízečka
Šimková Renata Uklízečka
Švédová Ludmila Uklízečka