Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci

Jméno: Na škole vyučuje:
Hlavsa Zdeněk VkO, PČ, ředitel školy
Kristová Hana AJ, zástupkyně ředitele školy
Peťková Miroslava 1.A
Šebelová Vladimíra 1.B
Dubcová Marcela 2.A
Šterclová Eva 2.B
Petříková Jaroslava 3.A
Soukalová Anna 3.B
Kostková Andrea 4.A
Gasnárková Jiřina 4.B
Janovská Zdeňka 5.A
Procházková Soňa 5.B
Hermanová Martina AJ, D, PČ, třídní učitelka 6.A
Strmisková Silvie Z, TV, třídní učitelka 6.B
Srkalová Eva M, ICTJ, třídní učitelka 7.A
Sýkorová Zdena M, HV, třídní učiteka 7.B
Maradová Kristýna ČJ, NJ, třídní učitelka 8.A
Glacová Miroslava ČJ, D, VkO, výchovná poradkyně, třídní učitelka 8.B
Popelková Jaroslava Př, Ch, VkZ, metodik prevence, třídní učitelka 9.A
Snášelová Michaela ČJ, NJ, třídní učitelka 9.B
Jelínková Pavla TV, VV
Koutná Jarmila D, Vl, PČ
Valihrach Vojtěch F, ICT
Jitka Gálová AJ, Ch
Jandásková Veronika Asistent pedagoga
Hermanová  Nikola Asistent pedagoga
Novotná Barbora Asistent pedagoga
Kepeňová Eva Přípravná třída
Zálešáková Jarmila Školní družina
Jakšová Helena Školní družina
Repíková Linda Školní družina

Zkratky:
PČ – Pracovní činnosti
VkZ – Výchova ke zdraví
VkO – Výchova k občanství
Vl – Vlastivěda

Nepedagogičtí zaměstnanci

Jméno: Pracovní zařazení:
Harnošová Martina Vedoucí školní kuchyně
Grufíková Zdenka Kuchařka
Pivečková Hana Kuchařka
Antošová Petra Kuchařka
Hana Fridrichová Kuchařka
Chudíčková Marie Pomocná kuchařka
Šebestová Lenka Administrativní pracovnice
Zmeškalová Jana Administrativní pracovnice
Somr Pavel Školník
Havlišová Anna Uklízečka
Presová Miroslava Uklízečka
Švédová Ludmila Uklízečka