Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci

Jméno: e -mail Na škole vyučuje:
Chovanec Bronislav chovanec@mzsvracov.cz VkZ, Př, ředitel školy
Kristová Hana kristova@mzsvracov.cz AJ, zástupkyně ředitele školy
Dubcová Marcela dubcova@mzsvracov.cz 1.A
Šterclová Eva sterclova@mzsvracov.cz 1.B
Petříková Jaroslava petrikova@mzsvracov.cz 2.A
Zavrtálková Adéla zavrtalkova@mzsvracov.cz 2.B
Peťková Miroslava petkova@mzsvracov.cz 3.A
Šebelová Vladimíra sebelova@mzsvracov.cz 3.B
Vomáčková Barbora vomackova@mzsvracov.cz 4.A
Soukalová Anna soukalova@mzsvracov.cz 4.B
Procházková Soňaa prochazkova@mzsvracov.cz 5.A
Janovská Zdeňka janovska@mzsvracov.cz 5.B
Maradová Kristýna maradova@mzsvracov.cz ČJ, NJ, třídní učitelka 6.A
Valihrach Vojtěch valihrach@mzsvracov.cz F, ICT, třídní učitel 6.B
Snášelová Michaela snaselova@mzsvracov.cz ČJ, NJ,AJ, třídní učitelka 7.A
Jaroslava Trnková trnkova@mzsvracov.cz Př, Ch, metodik prevence, třídní učitelka 7.B
Hermanová Martina hermanova@mzsvracov.cz AJ, D, třídní učitelka 8.A
Strmisková Silvie strmiskova@mzsvracov.cz Z, TV, třídní učitelka 8.B
Srkalová Eva srkalova@mzsvracov.cz M, ICT, třídní učitelka 9.A
Sýkorová Zdena sykorova@mzsvracov.cz M, HV, třídní učitelka 9.B
Jelínková Pavla jelinkova@mzsvracov.cz TV, VV,
Koutná Jarmila D
Glacová Miroslava glacova@mzsvracov.cz ČJ, D,  výchovná poradkyně
Hlavsa Zdeněk PČ, VkO
Gasnárek Aleš
Kouřil Roman HV
Gasnárková Jiřina PČ, Přírodověda, VV
Hlavsová Dana hlavsova@mzsvracov.cz NJ, asistent pedagoga
Jandásková Veronika jandaskova@mzsvracov.cz Asistent pedagoga
Hermanová  Nikola hermanovan@mzsvracov.cz Asistent pedagoga
Novotná Barbora novotna@mzsvracov.cz Asistent pedagoga
Repíková Marcela repikovam@mzsvracov.cz Asistent pedagoga
Niklová Lenka niklova@mzsvracov.cz Asistent pedagoga
Kepeňová Eva kepenova@mzsvracov.cz Přípravná třída
Zálešáková Jarmila Školní družina
Jakšová Helena jaksova@mzsvracov.cz Školní družina
Repíková Linda repikova@mzsvracov.cz Školní družina

Zkratky:
PČ – Pracovní činnosti
VkZ – Výchova ke zdraví
VkO – Výchova k občanství

Nepedagogičtí zaměstnanci

Jméno: Pracovní zařazení:
Harnošová Martina Vedoucí školní kuchyně
Pivečková Hana Kuchařka
Antošová Petra Kuchařka
Hana Fridrichová Kuchařka
Navrátilová Iva Kuchařka
Buštíková Sára Kuchařka
Šebestová Lenka Administrativní pracovnice
Zmeškalová Jana Administrativní pracovnice
Somr Pavel Školník
Havlišová Anna Uklízečka
Presová Miroslava Uklízečka
Švédová Ludmila Uklízečka