Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci

Jméno: Na škole vyučuje:
Hlavsa Zdeněk VkO, PČ, ředitel školy
Kristová Hana AJ, zástupkyně ředitele školy
Petříková Jaroslava 1.A
Zavrtálková Adéla 1.B
Peťková Miroslava 2.A
Šebelová Vladimíra 2.B
Dubcová Marcela 3.A
Šterclová Eva 3.B
Procházková Soňa 4.A
Janovská Zdeňka 4.B
Perutíková Andrea 5.A
Gasnárková Jiřina 5.B
Snášelová Michaela ČJ, NJ, třídní učitelka 6.A
Jaroslava Trnková Př, Ch, VkZ, metodik prevence, třídní učitelka 6.B
Hermanová Martina AJ, D, třídní učitelka 7.A
Strmisková Silvie Z, TV, třídní učitelka 7.B
Srkalová Eva M, ICT, třídní učitelka 8.A
Sýkorová Zdena M, HV, třídní učitelka 8.B
Maradová Kristýna ČJ, NJ, třídní učitelka 9.A
Glacová Miroslava ČJ, D, VkO, výchovná poradkyně, třídní učitelka 9.B
Jelínková Pavla TV, VV, VkZ
Koutná Jarmila D, PČ
Valihrach Vojtěch F, ICT
Jitka Gálová AJ, Ch
Soukalová Anna TV, Přírodověda, Vv
Jandásková Veronika Asistent pedagoga
Hermanová  Nikola Asistent pedagoga
Novotná Barbora Asistent pedagoga
Repíková Marcela Asistent pedagoga
Kepeňová Eva Přípravná třída
Zálešáková Jarmila Školní družina
Jakšová Helena Školní družina
Repíková Linda Školní družina

Zkratky:
PČ – Pracovní činnosti
VkZ – Výchova ke zdraví
VkO – Výchova k občanství

Nepedagogičtí zaměstnanci

Jméno: Pracovní zařazení:
Harnošová Martina Vedoucí školní kuchyně
Pivečková Hana Kuchařka
Antošová Petra Kuchařka
Hana Fridrichová Kuchařka
Navrátilová Iva kuchařka
Buštíková Sára kuchařka
Šebestová Lenka Administrativní pracovnice
Zmeškalová Jana Administrativní pracovnice
Somr Pavel Školník
Havlišová Anna Uklízečka
Presová Miroslava Uklízečka
Švédová Ludmila Uklízečka