Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci

Jméno: e -mail Na škole vyučuje:
Chovanec Bronislav chovanec@mzsvracov.cz ICT, ředitel školy
Kristová Hana kristova@mzsvracov.cz AJ, VV, PČ zástupkyně ředitele školy
Peťková Miroslava petkova@mzsvracov.cz 1.A
Šebelová Vladimíra sebelova@mzsvracov.cz 1.B
Dubcová Marcela dubcova@mzsvracov.cz 2.A
Šterclová Eva sterclova@mzsvracov.cz 2.B
Petříková Jaroslava czpetrikova@mzsvracov.cz 3.A
Zavrtálková Adéla zavrtalkova@mzsvracov.cz 3.B
Janovská Zdeňka janovska@mzsvracov.cz 4.A
Procházková Soňaa prochazkova@mzsvracov.cz 4.B
Vomáčková Barbora vomackova@mzsvracov.cz 5.A
Soukalová Anna soukalova@mzsvracov.cz 5.B
Sýkorová Zdena sykorova@mzsvracov.cz M, HV, třídní učitelka 6.A
Šedová Petra sedova@mzsvracov.cz AJ, VkO třídní učitelka 6.B
Maradová Kristýna maradova@mzsvracov.cz ČJ, NJ, třídní učitelka 7.A
Valihrach Vojtěch valihrach@mzsvracov.cz F,  třídní učitel 7.B
Jaroslava Trnková trnkova@mzsvracov.cz Př, Ch, VkZ, třídní učitelka 8.A, metodik prevence
Jelínková Pavla jelinkova@mzsvracov.cz VV, TV, VkZ, třídní učitelka 8.B
Hermanová Martina hermanova@mzsvracov.cz AJ, D, třídní učitelka 9.A
Strmisková Silvie strmiskova@mzsvracov.cz Z, TV, třídní učitelka 9.B
Navrátilová Kamila navratilova@mzsvracov.cz ČJ, VkO
Sobotová Nikola sobotova@mzsvracov.cz AJ
Glacová Miroslava glacova@mzsvracov.cz ČJ, D,  výchovná poradkyně
Srkalová Eva srkalova@mzsvracov.cz M, ICT,
Gasnárek Aleš gasnarek@mzsvracov.cz PČ, Př
Kouřil Roman kouril@mzsvracov.cz HV
Gasnárková Jiřina gasnarkova@mzsvracov.cz PČ, Přírodověda, VV
Hlavsová Dana hlavsova@mzsvracov.cz NJ, asistent pedagoga
Koníčková Petra konickova@mzsvracov.cz Asistent pedagoga
Hermanová  Nikola hermanovan@mzsvracov.cz Asistent pedagoga
Ratuská Eva ratuska@mzsvracov.cz Asistent pedagoga
Novotná Barbora novotna@mzsvracov.cz Asistent pedagoga
Repíková Marcela repikovam@mzsvracov.cz Asistent pedagoga
Niklová Lenka niklova@mzsvracov.cz Asistent pedagoga
Kepeňová Eva kepenova@mzsvracov.cz Přípravná třída
RaiskubováVeronika jandaskova@mzsvracov.cz Školní družina
Jakšová Helena jaksova@mzsvracov.cz Školní družina
Repíková Linda repikova@mzsvracov.cz Školní družina

Zkratky:
PČ – Pracovní činnosti
VkZ – Výchova ke zdraví
VkO – Výchova k občanství
ICT – Infomační a komunikační technologie

Nepedagogičtí zaměstnanci

Jméno: Pracovní zařazení:
Harnošová Martina Vedoucí školní kuchyně
Pivečková Hana Kuchařka
Antošová Petra Kuchařka
Hana Fridrichová Kuchařka
Studénková Vlasta Kuchařka
Šebestová Lenka Administrativní pracovnice
Zmeškalová Jana Administrativní pracovnice
Somr Pavel Školník
Havlišová Anna Uklízečka
Presová Miroslava Uklízečka
Šimková Renata Uklízečka
Švédová Ludmila Uklízečka