třída 3. A

Nadále používejte nastavenou komunikaci s třídní učitelkou.

Procvičování a poslech – Anglický jazyk 3. A