Sportovní areál

V říjnu 2014 byla dokončena výstavba sportovně rekreačního areálu MZŠ Vracov.