Vracovský slavíček

Ve čtvrtek 21. března se v jídelně Masarykovy základní školy uskutečnila již tradiční pěvecká soutěž Vracovský slavíček. Letos se jí zúčastnil rekordní počet 40 soutěžících.

Zpěváčci soutěžili v pěti kategoriích. V první se představili naši nejmladší – prvňáčci, ve druhé kategorii jsme slyšeli druháčky a třeťáčky, ve třetí kategorii vystoupili žáci čtvrtých a pátých tříd, čtvrtou kategorii tvořili žáci šestých a sedmých tříd a pátá kategorie patřila žákům osmého a devátého ročníku.

Soutěžící si mohli vybrat píseň lidovou nebo píseň populární, hudebního doprovodu písní se ujali vyučující hudební výchovy paní učitelka Zdena Sýkorová, paní učitelka Veronika Presová a pan učitel Roman Kouřil, zpěváčky lidových písní doprovodil hrou na housle pan David Vašulka, případně zpěváci zpívali při nahraném hudebním podkladu a ti velmi šikovní se doprovodili na klavír, kytaru nebo housle sami.

V porotě letos zasedly: paní zástupkyně ředitele školy Hana Maňasová, paní učitelka Miroslava Glacová a paní asistentka Petra Koníčková.

Pro všechny zpěváčky byla připravena malá pozornost a pro medailisty každé kategorie hodnotný dárek.

Video z generálky níže:

 A jak to všechno dopadlo?

V kategorii 1. ročníku se na prvním místě umístila Karolína Lopraisová s písní Kdyby se v komnatách, druhé místo obsadil Tomáš Hladík s písničkou Holka modrooká a třetí místo vybojovala Julie Váňová, která zpívala písničku Adámku náš. Zvláštní cenu porota udělila Julii Tománkové.

Kategorii 2. a 3. ročník vyhrála Adéla Bělíková s písní Pekla vdolky, na druhém místě skončila Zita Zedníková, která zpívala píseň Na sedmém lánu a třetím místem byla ohodnocena Catlin Kaňovská, která zazpívala písničku Kalamajka.

V kategorii 4. a 5. ročník vyhrál s verbuňkem Když pan verbíř Jonáš Němeček, o druhé místo této kategorie se podělila dvě děvčata Žaneta Koníčková s písní Když se načančám a Berenika Lukešová s písničkou Skoro ráno a třetí místo vybojoval Jaroslav Mikeš písničkou Ešče sme byli.

V kategorii 6. a 7. ročník jsme měli dva vítěze – Sabinu Tománkovou s písní Tam za řekou a Jakuba Mezihoráka, který soutěžil s písní Husličky, na druhém místě se umístila Karolína Kaňovská s písní Sladké mámení a třetí místo obsadila Jasmína Novotná s písní Tři kříže.

V nejstarší kategirii 8. a 9. tříd vyhrála Karla Mikešová s písní Whisky, to je moje gusto, druhé místo obsadila Tereza Lopraisová, která zpívala píseň Ve dvou a na třetím místě se umístila Stella Šimková, ta zazpívala Úsměv Mony Lisy.