Historiáda

Historiáda, která se letos konala 1. a 2. června ve Vrchlabí, je tradiční dějepisná soutěž badatelských školních týmů, kterou pořádá Mgr. Ivan Bauer. V tomto roce to byl již 21. ročník. V týmu jsou zastoupeni čtyři žáci, vždy po jednom z 6. – 9. ročníku nebo prvních čtyř tříd osmiletého gymnázia. Naši školu reprezentovali Chris Halili, Ondřej Sedlák, David Řihák a Bára Tužilová.

Úkoly jsou voleny převážně z české historie, kromě znalostí je potřeba uplatnit postřeh, logické myšlení, kombinační schopnosti, samostatnost i týmovou spolupráci. Soutěží se v prostorách školy i v ulicích města.

Ubytování je zajištěno v prostorách školy, tentokrát to byla tělocvična ZŠ na Liščím kopci ve Vrchlabí. Týmového klání se zúčastnilo 12 škol, náš tým skončil na 6. místě, ale byli jsme nejlepší ze všech základních škol, před námi se umístila jen gymnázia.

Chris, Ondra, David a Bára si za vzornou reprezentaci naší školy zaslouží velké poděkování!