Mikuláš

V pondělí 5.12. nás, jak už bývá v předvečer svátku sv. Mikuláše zvykem, navštívil ve škole Mikuláš s anděly a čerty.

Už dopoledne se družina podívala na 1. stupeň k těm nejmenším. Někteří se trochu báli, jiní je vítali s nadšením. Zazpívali písničku, přednesli básničku a byli sladce odměněni. Skupina se poté vypravila na městský úřad, kde předala mikulášský pozdrav panu starostovi a ostatním pracovníkům.