Ples školy

Ples školy proběhl za velkého zájmu veřejnosti v pátek 8. února. Celý večer slavnostně zahájilo 21 párů žáků z nejvyšších ročníků předtančením polonézy. Poté následovalo vystoupení aerobiku oddílu děvčat z Kostelce. K tanci  hrála dvě hudební uskupení – skupina Apollon a disco Tarock, v tombole bylo více než 300 cen. V malém sále sokolovny byla pro hosty připravena vinotéka. Ples společně pořádal Spolek rodičů při MZŠ Vracov a škola, výtěžek půjde na financování akcí pro děti.