Přespání žákovského parlamentu

V pátek 8. 12. se několik členů našeho žákovského parlamentu zúčastnilo společného přespání ve školní družině. Našim hlavním účelem bylo lépe se poznat a nachystat třídu 8. B na vánoční dílničky, které se uskutečnily další den v sobotu.

Třídu jsme krásně vyzdobili, přestěhovali jsme i lavice a nachystali na ně vše potřebné. Šablony výrobků, které se zde měly vyrábět jsme si již předem připravili ve školní družině.

Když bylo hotovo, pár dětí se odebralo domů, jelikož s námi nechtěli zůstat na přespání, anebo měly další den brzy ráno nějaký program. My jsme i s p. učitelkami společně hráli hry. Hodně legrace jsme si užili u kvízu na tři týmy, anebo u hry vyznání lásky, kde se pomocí básně a tří předem určených slov musí někomu vyznat láska.

Po společně užitém večeru jsme se již připravovali na spaní. Hygiena, převlékání do pyžama, chystání spacáku a karimatky. Poté jsme si všichni popřáli jen „Dobrou noc“ a šlo se na kutě.

Dalšího rána jsme celkem brzy vstávali, abychom mohli být doma s rodinou co nejdříve. Hned po probuzení jsme si tedy i uklidili naše místo, kde jsme spali, a vše si zabalili. Na snídani jsme dostali krásně nadýchané čokoládové croissanty z místního Pekařství Nikl, čímž jim moc děkujeme. Kdo chtěl, mohl si uvařit i čaj. Po chutné snídani jsme se již rozloučili a všichni šli domů.

Na přespání jsme si všichni užili opravdu spousty legrace a lépe se poznali. Určitě tuhle akci příští rok zopakujeme.

Hájková Nicole, předseda žákovského parlamentu